Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: havy_204 trong 06:48:54 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12692Tiêu đề: giúp e bài giao thoa sóng với
Gửi bởi: havy_204 trong 06:48:54 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2012
Trên mặt thoáng có hai nguồn sóng kết hợ p, cùng pha có biên 
 a và 2a dao động vuông góc với mt thoáng chất lỏng. Nếu cho rằng sóng truyền với  biên độ không thay đổ i thì tìm M t cách hai nguồn nhữg khoảng d1 = 12,75lamđa và d2 = 7,25lamđa sóng có biên độ dao động a0 là bao nhiêu?
A. a0 = 3a. B. a0 = 2a. C. a0 = a. D. a <ao<3a.
[/color]


Tiêu đề: Trả lời: giúp e bài giao thoa sóng với
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:43:31 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2012
Trên mặt thoáng có hai nguồn sóng kết hợ p, cùng pha có biên 
 a và 2a dao động vuông góc với mt thoáng chất lỏng. Nếu cho rằng sóng truyền với  biên độ không thay đổ i thì tìm M t cách hai nguồn nhữg khoảng d1 = 12,75lamđa và d2 = 7,25lamđa sóng có biên độ dao động a0 là bao nhiêu?
A. a0 = 3a. B. a0 = 2a. C. a0 = a. D. a <ao<3a.
[/color]
delta d/lamda=5,5 nên M có biên độ cưc tiểu Amin=2a-a=a. ĐA: C.


Tiêu đề: Trả lời: giúp e bài giao thoa sóng với
Gửi bởi: rish trong 04:22:44 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2012
Trên mặt thoáng có hai nguồn sóng kết hợ p, cùng pha có biên 
 a và 2a dao động vuông góc với mt thoáng chất lỏng. Nếu cho rằng sóng truyền với  biên độ không thay đổ i thì tìm M t cách hai nguồn nhữg khoảng d1 = 12,75lamđa và d2 = 7,25lamđa sóng có biên độ dao động a0 là bao nhiêu?
A. a0 = 3a. B. a0 = 2a. C. a0 = a. D. a <ao<3a.
[/color]
2 nguồn dao động khác biên độ . Trong trường hợp này làm như dao động tổng hợp bên chuơng dao động cơ khác chỗ delta phi= (phi2)-(phi1)+(2pi(d1-d2))/(lamda) . Ráp số tính như thường ^^