Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TuyetVy trong 09:12:13 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12683Tiêu đề: Bài tập về con lắc lò xo cần thầy cô giải đáp ...
Gửi bởi: TuyetVy trong 09:12:13 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2012
Một con lắc lò xo thẳng đứng, bố trí ngược, đầu dưới cố định, đầu trên gắn vật sao cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ A và chu kỳ T=3s. Biết rằng khi vật ở VTCB, lò xo bị nén một đoạn bằng A/2. Tìm hời gian ngắn nhất kể từ khi vật ở vị trí thấp nhất đến khi lò xo không biến dạng?
Em muốn thầy cô giúp em hiểu rõ về đoạn "khi vật ở vị trí thấp nhất đến khi lò xo k biến dạng"...
Theo như em hiểu thì nếu con lắc lò xo bố trí theo phương thẳng đứng, thì vị trí thấp nhất thì sẽ là Lmax. Còn đây là treo ngược nên vị trí thấp nhất sẽ là Lmin. Còn vị trí lò xo k biến dạng là vị trí nào ạ? Lo đúng k ạ? @@
Mong thầy cô giải đáp rõ giúp em ^^


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo cần thầy cô giải đáp ...
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:54:01 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2012
Chọn chiều dương thẳng đứng hướng lên, gốc tọa độ tại VTCB.

Biết rằng khi vật ở VTCB, lò xo bị nén một đoạn bằng A/2 [tex]\Rightarrow \Delta l = \frac{A}{2}[/tex]

Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật ở vị trí thấp nhất đến khi lò xo không biến dạng [tex]\Leftrightarrow[/tex] thời gian vật đi từ li độ [tex]x_{1}=-A \rightarrow x_{2} = +\frac{A}{2}[/tex] (theo chiều (+) )

[tex]\Rightarrow \Delta t = \frac{T}{4} + \frac{T}{12}[/tex]

Còn đây là treo ngược nên vị trí thấp nhất sẽ là Lmin. Còn vị trí lò xo k biến dạng là vị trí nào ạ? Lo đúng k ạ? [tex]\Rightarrow[/tex] Đúng như vậy.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo cần thầy cô giải đáp ...
Gửi bởi: TuyetVy trong 12:04:25 AM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2012
Chọn chiều dương hướng lên, gốc tọa độ ở VTCB
Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật ở VT thấp nhất đến vị trí lò xo k biến dạng tức là thời gian vật đi từ li độ x1=-A -> x2=+A/2 chứ k phải đi từ x1=-A -> x2=-A/2 ạ?
Thầy giải thích rõ chỗ này cho em được không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo cần thầy cô giải đáp ...
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:28:26 AM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2012
Biết rằng khi vật ở VTCB, lò xo bị nén một đoạn bằng A/2  [tex]\Rightarrow[/tex] tức là để lò xo không biến dạng thì vật phải qua VTCB và có li độ dương (do ta chọn chiều (+) hướng lên).

Mà do [tex]\Delta l = \frac{A}{2}[/tex] suy ra từ VTCB vật phải đi đến tọa độ [tex]x_{2}= + \frac{A}{2}[/tex] thì lò xo sẽ trở về trạng thái không biến dạng.

Em thử vẽ hình ra sẽ thấy.