Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 09:08:13 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12675Tiêu đề: 1 bài va chạm
Gửi bởi: tvhung trong 09:08:13 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2012
 Thầy cô và các bạn giúp em với
Một vật có khối lượng m=500g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h=0,4m lên một đĩa cân (h so với mặt đĩa cân), bên dưới đĩa cân gắn một lò xo thẳng đứng có độ cứng k=40N/m. Khi chạm vào đĩa vật gắn chặt vào đĩa (va chạm mềm) và dao động điều hòa. Bỏ qua khối lượng đĩa và mọi ma sát. Năng lượng dao động của vật bằng:
A:3,2135J           B: 5,3125J             C:2,5312J              D:2,3125J


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài va chạm
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:01:46 AM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2012
Thầy cô và các bạn giúp em với
Một vật có khối lượng m=500g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h=0,4m lên một đĩa cân (h so với mặt đĩa cân), bên dưới đĩa cân gắn một lò xo thẳng đứng có độ cứng k=40N/m. Khi chạm vào đĩa vật gắn chặt vào đĩa (va chạm mềm) và dao động điều hòa. Bỏ qua khối lượng đĩa và mọi ma sát. Năng lượng dao động của vật bằng:
A:3,2135J           B: 5,3125J             C:2,5312J              D:2,3125J

Bài này xem khối lượng đĩa không đáng kể, lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]

Vì đĩa có khối lượng không đáng kể nên khi va chạm, lò xo đang có chiều dài tự nhiên => [tex]\left|x \right|=\Delta l=\frac{mg}{k}=0,125m[/tex]

Vật rơi tự do, khi va chạm nó có tốc độ là [tex]v=\sqrt{2gh}=\sqrt{8}m/s[/tex]

=> [tex]A^2=x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}=0,115625m^2[/tex]

=> [tex]W=1/2kA^2=2,3125J[/tex]