Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: dxmen2000 trong 06:31:16 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12672Tiêu đề: Kim loại
Gửi bởi: dxmen2000 trong 06:31:16 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2012
Giải giúp em những câu sau :

-Câu 1 : cho 0,5 lít dd A chứa MgCl2 a ( M) và Al2(SO4)3 b (M) tác dụng với dd NH3 dư, lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 14,2 gam rắn. Còn nếu cho A tác dụng với dd NaOH dư, kết tủa thu được đem nung đến khối lượng không đổi được 4 gam chất rắn. Tìm giá trị của a và b ?

-Câu 2 :Trộn 6,48 gam Al với 1,6 gam Fe2O3 rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thì thu được chất rắn A, cho A tác dụng với dd NaOH dư thì được 1,344 lít khí ở đktc. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm ?

-Câu 3 : Cho 3,38 gam hỗn hợp gồm CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml khí H2 đktc và thu được m gam muối. Tính m

-Câu 4 : Một dây đồng mảnh được uốn thành lò xo đã được đốt nóng đỏ cho vào trong lọ thủy tinh chứa đầy khí Clo, đáy lọ chứa một lớp nước mỏng. Nêu hiện tượng và giải thích


Tiêu đề: Trả lời: Kim loại
Gửi bởi: L.Lawliet trong 10:50:46 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Hơi ngại nhưng câu 2 sai đề , câu 3 làm như sau bạn tính số mol H2 là 0.015 mol >> số mol Na tham gia là 0.03
Vậy m = 3.38 + 0.03x(22) = 4.04 g
Thân L.Lawliet