Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huyenbap28 trong 05:34:28 AM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12660Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: huyenbap28 trong 05:34:28 AM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2012
-Ở mạch điện xoay chiều R,L,C,biết điện áp toàn mạch có Url <->120căn2có(100nt+ n/6)V, R <-> 80ôm ,C<->  {10^{-3}/{16ncăn3), Url lệch pha n/3 với i.tìm biểu thức điện áp 2 đầu mạch
Em cám ơn thầy cô ạ


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:05:01 AM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2012
-Ở mạch điện xoay chiều R,L,C,biết điện áp toàn mạch có Url <->120căn2có(100nt+ n/6)V, R <-> 80ôm ,C<->  {10^{-3}/{16ncăn3), Url lệch pha n/3 với i.tìm biểu thức điện áp 2 đầu mạch
Em cám ơn thầy cô ạ

Bạn viết đề rõ ràng lại thì mọi người mới giúp được chứ.


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: huyenbap28 trong 01:19:12 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2012
ở mach  điện xoay chièu R,L,C.biết điện áp toàn mạch  URL<-> 120[tex]\sqrt{2}[/tex]cos (100[tex]\pi[/tex]t +[tex]\pi[/tex]/6)V,R <-> 80ôm,C <-> [tex]\frac{10^{-3}}{16\pi \sqrt{3}}[/tex](F).URL lệch pha [tex]\pi[/tex]/3 với i.Tìm biểu thức điện áp 2 đầu mạch
-em chưa quen với cách đánh công thức ạ
-bài này em ra  U <-> 120[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(100nt-n/2).không biết đúng không ạ
 

Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:44:11 AM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2012
ở mach  điện xoay chièu R,L,C.biết điện áp toàn mạch  URL<-> 120[tex]\sqrt{2}[/tex]cos (100[tex]\pi[/tex]t +[tex]\pi[/tex]/6)V,R <-> 80ôm,C <-> [tex]\frac{10^{-3}}{16\pi \sqrt{3}}[/tex](F).URL lệch pha [tex]\pi[/tex]/3 với i.Tìm biểu thức điện áp 2 đầu mạch
-em chưa quen với cách đánh công thức ạ
-bài này em ra  U <-> 120[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(100nt-n/2).không biết đúng không ạ

Dòng màu đỏ thật khó hiểu.

[tex]u_R_L[/tex] lệch pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] so với i => [tex]Z_L=R\sqrt{3}=80\sqrt{3}\Omega[/tex]

[tex]Z_C=160\sqrt{3}\Omega[/tex]

[tex]I_0=\frac{U_0_R_L}{Z_R_L}=0,75\sqrt{2}A[/tex]

[tex]Z=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}=160\Omega[/tex]

[tex]U_0=I_0.Z=120\sqrt{2}[/tex]

[tex]tan\varphi =\frac{Z_L-Z_C}{R}=-\sqrt{3}=>\varphi =-\frac{\pi }{3}[/tex]

=> điện áp hai đầu mạch chậm pha [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex] so với điện áp hai đầu R,L

=> [tex]u=120\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{3}-\frac{2\pi }{3})V=120\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: huyenbap28 trong 12:41:36 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2012
-Theo em thế này ạ
[tex]\varphi[/tex] là góc lệch pha giữa u và i
tan[tex]\varphi[/tex] <->-[tex]\sqrt{3}[/tex]
[tex]\rightarrow[/tex] [tex]\varphi[/tex] là -[tex]\pi[/tex]/3
[tex]\varphi[/tex]i [tex]\leftrightarrow[/tex][tex]\pi[/tex]/6 -[tex]\pi[/tex]/3 [tex]\leftrightarrow[/tex] -[tex]\pi[/tex]/6
[tex]\varphi[/tex]u [tex]\leftrightarrow[/tex][tex]\varphi +\varphi i\leftrightarrow -\pi /6 -\pi /3\leftrightarrow -\pi /2[/tex]
-Thầy có chút nhầm lẫn ở chỗ tính  [tex]\varphi[/tex] rồi ạTiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:45:09 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2012
-Theo em thế này ạ
[tex]\varphi[/tex] là góc lệch pha giữa u và i
tan[tex]\varphi[/tex] <->-[tex]\sqrt{3}[/tex]
[tex]\rightarrow[/tex] [tex]\varphi[/tex] là -[tex]\pi[/tex]/3
[tex]\varphi[/tex]i [tex]\leftrightarrow[/tex][tex]\pi[/tex]/6 -[tex]\pi[/tex]/3 [tex]\leftrightarrow[/tex] -[tex]\pi[/tex]/6
[tex]\varphi[/tex]u [tex]\leftrightarrow[/tex][tex]\varphi +\varphi i\leftrightarrow -\pi /6 -\pi /3\leftrightarrow -\pi /2[/tex]
-Thầy có chút nhầm lẫn ở chỗ tính  [tex]\varphi[/tex] rồi ạ

Uh, thầy nhằm chỗ ZL-Zc, mắt mũi để đâu ah.
Thầy đã chỉnh sửa rồi. ^-^