Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngocminh_1995 trong 05:36:28 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12639Tiêu đề: Bài tập sóng dừng!!!!!!
Gửi bởi: ngocminh_1995 trong 05:36:28 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2012
 Bài 1:
Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz.Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O,M,N,P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M,N thuộc đoạn OP). Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M,N lần lượt là 1/20 và 1/15s.Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0,2cm.Bước sóng của sợi dây =?
A: 5,6 B:4,8 C:1,2 D:2,4
Bài 2:
Một sợi dây đàn hồi căng ngang , đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là 1 điểm nút, B là 1 điểm bụng gần A nhất với AB=18cm.M là 1 điểm trên dây cách B 1 khoảng 12cm. Biết rằng trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s.Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A:3,2m/s B:5,6m/s C:4,8m/s D:2,4m/s
nhờ thầy cô, anh chị,các bạn giải giúp em!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng dừng!!!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:39:13 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2012
Bài 1:
Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz.Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O,M,N,P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M,N thuộc đoạn OP). Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M,N lần lượt là 1/20 và 1/15s.Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0,2cm.Bước sóng của sợi dây =?
A: 5,6 B:4,8 C:1,2 D:2,4
NX:
[tex]t1=1/20=T/4 ==> aM=Abung.\sqrt{2}[/tex]
[tex] ==> 2\pi.dM/\lambda=\pi/4 ==> dM=\lambda/8[/tex]
[tex]t2=1/15=T/3 ==> aN=Abung/2 [/tex]
[tex]==> 2\pi.dN/\lambda=\pi/6 ==> dN=\lambda/12[/tex]
GT cho [tex]MN=0,2 ==> dM-dN=0,2 ==> \lambda/24=0,2 ==>\lambda=4,8[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng dừng!!!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:51:59 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2012
Bài 2:
Một sợi dây đàn hồi căng ngang , đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là 1 điểm nút, B là 1 điểm bụng gần A nhất với AB=18cm.M là 1 điểm trên dây cách B 1 khoảng 12cm. Biết rằng trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s.Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A:3,2m/s B:5,6m/s C:4,8m/s D:2,4m/s
nhờ thầy cô, anh chị,các bạn giải giúp em!!!!!
[tex]\lambda=AB*4=72cm[/tex]
[tex]aM=Abung.cos(2\pi.MB/\lambda)=Abung/2[/tex]
Giả thiết
[tex]|vbung| < = aM.\omega ==> |vbung|<=Vbung(max)/2[/tex]
Dùng giản đồ ==> [tex]0,1=4.T/12 ==> T=0,3 ==> v = 240cm/s[/tex]