Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 07:22:33 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12628Tiêu đề: bài tập sóng dừng cần giúp đỡ
Gửi bởi: cay da trong 07:22:33 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2012
một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình :[tex]u=2cos(\frac{\pi }{4}-x)cos(20\pi t+\frac{\pi }{2})[/tex]
trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây.x là khoảng cách từ gốc o đến điểm M
1, tính vận tốc truyền sóng trên sợi dây
2,xác định vị trí của điểm trên dây có biên độ =1cm
mong thầy cô và các bạn giải cụ thể vì em có mấy chõ thắc mắc mà không giải cụ thể thì thắc mắc vẫn không hoá giải được  :D :D [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:14:58 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2012
một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình :[tex]u=2cos(\frac{\pi }{4}-x)cos(20\pi t+\frac{\pi }{2})[/tex]
trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây.x là khoảng cách từ gốc o đến điểm M
1, tính vận tốc truyền sóng trên sợi dây
2,xác định vị trí của điểm trên dây có biên độ =1cm
mong thầy cô và các bạn giải cụ thể vì em có mấy chõ thắc mắc mà không giải cụ thể thì thắc mắc vẫn không hoá giải được  :D :D [-O< [-O<
a/[tex]2\pi.x/\lambda=x ==> \lambda=2\pi.[/tex]
[tex]f=\omega/2\pi=10[/tex]
==> [tex]v = \lambda.f=20\pi.[/tex]
b/[tex]2.|cos(\pi/4-x)|=1 ==> |cos(\pi/4-x)|=1/2[/tex]
==> [tex]\pi/4-x=\pi/3+k2pi ; \pi/4-x=-\pi/3+k2pi[/tex]
[tex]; \pi/4-x=2\pi/3+k2pi ; \pi/4-x=-2\pi/3+k2pi[/tex]
==> [tex]x=-\pi/12-k2\pi ; x = 7\pi/12 - k2\pi ; x = -5\pi/12 - k2\pi ; x=11\pi/12-k2\pi[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng cần giúp đỡ
Gửi bởi: cay da trong 11:33:07 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2012
vậy là bài này sẽ tính lamda là 2pix/lamda=x ah thầy mà không cần để ý đến cái cộng hay trừ đi ạ ví dụ bài này là pi/4


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:08:53 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2012
Em đọc thêm bài này sẽ rõ : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6044.0


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:17:15 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2012
vậy là bài này sẽ tính lamda là 2pix/lamda=x ah thầy mà không cần để ý đến cái cộng hay trừ đi ạ ví dụ bài này là pi/4
đúng rồi, mánh là em lấy [tex]v=\frac{fant}{fanx}[/tex]
(fan t = 20\pi ; fan x = 1)