Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: future51 trong 11:00:57 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12622Tiêu đề: nhờ thầy và các bạn giải giúp em 2 bài điện xoay chiều với ạ
Gửi bởi: future51 trong 11:00:57 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2012
1/ từ thông qua 1 vòng dây của 1 khung dây đặt trong 1 từ trường đều có biểu thức
[tex]\phi = \frac{2.10^{-2}}\pi . cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]
(wb)
khung này có 100 vòng dây với điện trở trong không đáng kể.
a/ viết biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung, từ đó suy ra biểu thức điện áp ở 2 đầu đoạn mạch
b/ nối 2 đầu khung nói trên với 1 cuộn dây cảm thuần với L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex](H)
   +) viết biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm,
    +) viết biểu thức từ thông gửi qua cuộn cảm,từ đó suy ra khi từ thông đạt giá trị lớn nhất thì cường độ dong điện và điện áp =?
    +) viết biểu thức của suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn dây. tính công suất tức thời của nguồn này ở các thời điểm t=0, t=T/4
2/ đặt 1 điện áp xoay chiều có biểu thức  [tex]u=U_{0}cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})(V)[/tex]
vào 2 đầu tụ có C=[tex]\frac{200}{\pi }\mu F[/tex]. ở thời điểm u=150V thì i=4A
giả thiết tụ điện đã cho là tụ điện phẳng nếu khoảng cách giữa 2 bản tụ tăng lên gấp 2 lần thì biên độ của cường độ dòng điện, biên độ của cường độ điện trường giữa 2 bản tụ thay đổi như thế nào


   

Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy và các bạn giải giúp em 2 bài điện xoay chiều với ạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:56:35 AM Ngày 31 Tháng Mười, 2012
2/ đặt 1 điện áp xoay chiều có biểu thức  [tex]u=U_{0}cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})(V)[/tex]
vào 2 đầu tụ có C=[tex]\frac{200}{\pi }\mu F[/tex]. ở thời điểm u=150V thì i=4A
giả thiết tụ điện đã cho là tụ điện phẳng nếu khoảng cách giữa 2 bản tụ tăng lên gấp 2 lần thì biên độ của cường độ dòng điện, biên độ của cường độ điện trường giữa 2 bản tụ thay đổi như thế nào

[tex]C=\frac{\varepsilon S}{4\pi kd}[/tex]  ; d là khoảng cách hai bản tụ

khi d tăng gấp 2 thì C giảm 2 lần => Zc tăng 2 lần => [tex]I_0[/tex] giảm 2 lần.

[tex]I_0[/tex] ban đầu bạn dựa vào u và i vuông pha sẽ tìm ra;  [tex]\frac{u^2}{U_0^2}+\frac{i^2}{I_0^2}=1[/tex]

cường độ điện trường E = U/d => biên độ cường độ điện trường giảm 2 lần.
Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy và các bạn giải giúp em 2 bài điện xoay chiều với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:58:09 AM Ngày 31 Tháng Mười, 2012
1/ từ thông qua 1 vòng dây của 1 khung dây đặt trong 1 từ trường đều có biểu thức
[tex]\phi = \frac{2.10^{-2}}\pi . cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]
(wb)
khung này có 100 vòng dây với điện trở trong không đáng kể.
a/ viết biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung, từ đó suy ra biểu thức điện áp ở 2 đầu đoạn mạch
b/ nối 2 đầu khung nói trên với 1 cuộn dây cảm thuần với L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex](H)
   +) viết biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm,
    +) viết biểu thức từ thông gửi qua cuộn cảm,từ đó suy ra khi từ thông đạt giá trị lớn nhất thì cường độ dong điện và điện áp =?
    +) viết biểu thức của suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn dây. tính công suất tức thời của nguồn này ở các thời điểm t=0, t=T/4
lần sau em đặt tên chủ đề ngắn lại, còn mục đích em nên ghi vào nội dung bài viết nhé.
Hướng dẫn em tự làm
a/[tex]ec=u=-d\Phi/dt=\Phi'_{(t)}[/tex]
b/ [tex]I_0=\frac{U_0}{ZL}, \varphi_u - \varphi_i=\pi/2[/tex]
c/ [tex]\Phi(t) = L.i(t) , \Phi(t)max=Io.ZL[/tex] khi đó i=Io và u=0
d/ [tex]etc=-L.di/dt=-L.i'(t)[/tex]