Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: suonbonuong trong 09:06:36 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12590Tiêu đề: Một bài RLC khó
Gửi bởi: suonbonuong trong 09:06:36 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012
Cho mạch điện RCL
u = 100 căn 2 cos(100pit + pi/4), R = 100 ôm, cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Thay đổi để có U lmax, khi đó u RC = 100 căn cos(100pit + phi) V, Giá trị của ZC và phi là ???


Tiêu đề: Trả lời: Một bài RLC khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:42:04 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2012
Cho mạch điện RCL
u = 100 căn 2 cos(100pit + pi/4), R = 100 ôm, cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Thay đổi để có U lmax, khi đó u RC = 100 căn cos(100pit + phi) V, Giá trị của ZC và phi là ???

em coi lại NQ phần mục đích đăng bài