Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Osiris trong 07:11:59 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12586Tiêu đề: Bài tập Sóng dừng
Gửi bởi: Osiris trong 07:11:59 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012
1 Dây đàn hồi căng ngang. Có sóng dừng ổn định, trên dây A là 1 điểm nút, B là 1 điểm bụng gần A nhất, AB=14cm. C là 1 điểm thuộc AB , biên độ của C bằng 1 nửa biên độ của B. Tính Khoảng cách AC


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng dừng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:17:59 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012
HD:
Ta có: [tex]AB=\frac{\lambda }{4}\Rightarrow \lambda =56 cm[/tex]
[tex]A_{C}=2asin\frac{2\pi AC}{\lambda}\Leftrightarrow a=2asin\frac{2\pi AC}{\lambda}\Rightarrow AC=\frac{\lambda }{12}=4,67 cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng dừng
Gửi bởi: Osiris trong 07:37:17 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012
Ối, em xin lỗi thầy vì post bài trống không ạ!
Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!