Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 02:22:34 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12581Tiêu đề: Dao động điều hòa
Gửi bởi: tvhung trong 02:22:34 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012
 Nhờ thầy cô và các bạn giúp em với
1. Hai con lắc lò xo nằm ngang có chu kỳ [tex]T1=\frac{T2}{2}[/tex]. Kéo lệch các vật nặng tới vị trí cách các vị trí cân bằng của chúng một đoạn A như nhau và đồng thời thả cho chuyển động không vận tốc ban đầu. Khi khoảng cách từ vật nặng của con lắc đến vị trí cân bằng của chúng đều là b (0<b<A) thì tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là:
A:[tex]\frac{v1}{v2}=\frac{1}{2}[/tex]
B:[tex]\frac{v1}{v2}=\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
C:[tex]\frac{v1}{v2}=\sqrt{2}[/tex]
D:[tex]\frac{v1}{v2}=2[/tex]

2. Trong truyền thông bằng sóng điện từ ,nhận xét nào sau đây là đúng?
A: Tín hiệu âm tần (hoặc thị tần) được truyền đi ngay sau khi thu và khuếch đại ở máy phát
B:Sóng điện từ là sóng ngang được phát ra từ bất cứ vật nào có thể tạo 1 điện trường hoặc từ trường biến thiên
C: Tín hiệu điện thu được trong ăng ten của máy thu thanh biến thiên với một tần số duy nhất bằng tần số của tín hiệu  đưa ra loa
D: Sóng cực ngắn phản xạ mạnh ở tầng điện li và do đó được dùng để truyền thanh , truyền hình trên mặt đất

3. Một âm thoa có tần số dao động riêng 850Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị trong khoảng [tex]300m/s \leq v\leq 350m/s[/tex] .Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh?
A:1
B:2
C:3
D:4


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:24:02 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012
Mấy bài này có rồi, em dùng chức năng tìm kiếm, tìm lại xem


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: vnstarry trong 04:31:17 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em với
1. Hai con lắc lò xo nằm ngang có chu kỳ [tex]T1=\frac{T2}{2}[/tex]. Kéo lệch các vật nặng tới vị trí cách các vị trí cân bằng của chúng một đoạn A như nhau và đồng thời thả cho chuyển động không vận tốc ban đầu. Khi khoảng cách từ vật nặng của con lắc đến vị trí cân bằng của chúng đều là b (0<b<A) thì tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là:
A:[tex]\frac{v1}{v2}=\frac{1}{2}[/tex]
B:[tex]\frac{v1}{v2}=\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
C:[tex]\frac{v1}{v2}=\sqrt{2}[/tex]
D:[tex]\frac{v1}{v2}=2[/tex]

Nhờ thầy cô và các bạn giúp em với
1. Hai con lắc lò xo nằm ngang có chu kỳ [tex]T1=\frac{T2}{2}[/tex]. Kéo lệch các vật nặng tới vị trí cách các vị trí cân bằng của chúng một đoạn A như nhau và đồng thời thả cho chuyển động không vận tốc ban đầu. Khi khoảng cách từ vật nặng của con lắc đến vị trí cân bằng của chúng đều là b (0<b<A) thì tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là:
A:[tex]\frac{v1}{v2}=\frac{1}{2}[/tex]
B:[tex]\frac{v1}{v2}=\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
C:[tex]\frac{v1}{v2}=\sqrt{2}[/tex]
D:[tex]\frac{v1}{v2}=2[/tex]
ta có[tex]A^{2}=x^{2}+v1^{2}/\omega 1^{2}[/tex]

[tex]A^{2}=x^{2}+v2^{2}/\omega 2^{2}[/tex]
==> [tex]v1^{2}/\omega 1^{2}=v2^{2}/\omega 2^{2}[/tex]
[tex]v1^{2}/v2^{2}=\omega 1^{2}/\omega 2^{2}=T2^{2}T1^{2} \Rightarrow v1/v2=T2/T1[/tex]

mà ta có T1=T2/2 thay vao ta có v1/v2=2