Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: t24495 trong 08:55:56 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12574Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều và dao động cơ
Gửi bởi: t24495 trong 08:55:56 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em những bài sau ạ. Chân thành cảm ơn mọi người.
1. Cho mạch điện xoay chiều AB, AN chứa cuộn dây, NB chứa tụ điện. Đăt 1 hiệu điện thế k đổi vào 2 đầu đoạn mạch AB. Biết giá trị của tụ có thể thay đổi được và điện áp hai đầu đoạn mạch AN luôn sớm pha hơn cường độ dòng điện góc [tex]\frac{\pi}{5}[/tex] .điều chỉnh giá trị tụ để giá trị [tex]U_{AN}+U_{NB}[/tex]  đạt max. Hệ số công suất đoạn mạch lúc này là:
A. 0,72
B. 0,69
C. 0,89
D. 0,82
2. Một bàn là có role nhiệt nối vào mạch có hdt không đổi. role bật tắt tuần hoàn khi nhiệt độ bàn là đến giới hạn thấp nhất hoặc tăng đến giới hạn cao nhất nào đó. Thời gian bân là t1=1 phút nếu hdt ở hai đầu bàn là bằng U và là 1,4 phút nếu hdt giảm 5%. Hỏi có thể giảm bao nhiêu % hdt đặt vào mà bàn là vẫn còn hoạt động đc trong khoảng giới hạn nhiệt độ cho phép.
A.49%
B.19%
C.29%
D.39%


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều và dao động cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:37:49 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em những bài sau ạ. Chân thành cảm ơn mọi người.
1. Cho mạch điện xoay chiều AB, AN chứa cuộn dây, NB chứa tụ điện. Đăt 1 hiệu điện thế k đổi vào 2 đầu đoạn mạch AB. Biết giá trị của tụ có thể thay đổi được và điện áp hai đầu đoạn mạch AN luôn sớm pha hơn cường độ dòng điện góc [tex]\frac{\pi}{5}[/tex] .điều chỉnh giá trị tụ để giá trị [tex]U_{AN}+U_{NB}[/tex]  đạt max. Hệ số công suất đoạn mạch lúc này là:
A. 0,72
B. 0,69
C. 0,89
D. 0,82

xem ở đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12462.msg54261#msg54261


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều và dao động cơ
Gửi bởi: t24495 trong 07:51:58 AM Ngày 28 Tháng Mười, 2012
Cho em hỏi bài trên từ bước này [tex]sin\beta=sin(\frac{7\pi}{10}-\beta)[/tex]
Làm sao ra như thế ạ?. Cảm ơn thầy cô và các bạn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều và dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:02:06 AM Ngày 28 Tháng Mười, 2012
Cho em hỏi bài trên từ bước này [tex]sin\beta=sin(\frac{7\pi}{10}-\beta)[/tex]
Làm sao ra như thế ạ?. Cảm ơn thầy cô và các bạn.
[tex]sin(\alpha)=sin(\frac{7\pi}{10}-\beta)[/tex] tác giả đánh lộn vị trí đó