Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: themen_duc9x trong 08:13:51 AM Ngày 27 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12565Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: themen_duc9x trong 08:13:51 AM Ngày 27 Tháng Mười, 2012
Mạch điện R1L1C1 có tần số cộng hưởng w1, R2L2C2 có tần số cộng hưởng w2. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:57:47 AM Ngày 27 Tháng Mười, 2012
Mạch điện R1L1C1 có tần số cộng hưởng w1, R2L2C2 có tần số cộng hưởng w2. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch là bao nhiêu
(Bài trên không nói tính [tex]\omega[/tex] theo cái gì hết thì có thể làm tuỳ ý?)
[tex]\omega_1^2=\frac{1}{L_1.C_1} ; \omega_2^2=\frac{1}{L_2.C_2}[/tex]
Ghép NT:
[tex]\omega^2=\frac{C_1+C_2}{(L_1+L_2).(C_1.C_2)}[/tex] (1)
==> [tex]\omega^2=\frac{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}}{L_1+L_2}[/tex]
==> [tex]\omega^2=\frac{L_1.\omega_1^2+L_2.\omega_2^2}{L_1+L_2}[/tex](2)
hay
==> [tex]\omega^2=\frac{(C_1.+C_2)\omega_1^2.\omega_2^2}{C_1.\omega_1^2+C_2.\omega_2^2}[/tex](3)