Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kunzluvjunsu trong 10:00:19 PM Ngày 26 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12561Tiêu đề: máy phát điện khó
Gửi bởi: kunzluvjunsu trong 10:00:19 PM Ngày 26 Tháng Mười, 2012
Câu 1: máy phát điện xoay chiều 1 pha, nếu Roto quay với w1, số cặp cực là 2, thì f=20Hz. Nếu vẫn muốn f=60 Hz và w2=w1/4 thì phai tăng thêm mấy cặp cực?
Câu 2: máy phát điện xc 3 pha có Upha=100V, máy phát được mắc theo hình sao, tải cũng được mắc theo hình sao, tải 1 là bóng đèn dùng sợi đốt (100V-100W), tải 2 cũng là bóng đèn sợi đốt (100V-100W), tải 3 là tụ điện có dung kháng 100 Ôm.tính cường độ dòng ddien của dây pha và dây trung hòa.

mọi người giải giúp e với ạ


Tiêu đề: Trả lời: máy phát điện khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:11:59 AM Ngày 27 Tháng Mười, 2012
Câu 1: máy phát điện xoay chiều 1 pha, nếu Roto quay với w1, số cặp cực là 2, thì f=20Hz. Nếu vẫn muốn f=60 Hz và w2=w1/4 thì phai tăng thêm mấy cặp cực?
Câu 2: máy phát điện xc 3 pha có Upha=100V, máy phát được mắc theo hình sao, tải cũng được mắc theo hình sao, tải 1 là bóng đèn dùng sợi đốt (100V-100W), tải 2 cũng là bóng đèn sợi đốt (100V-100W), tải 3 là tụ điện có dung kháng 100 Ôm.tính cường độ dòng ddien của dây pha và dây trung hòa.

mọi người giải giúp e với ạ

Mối quan hệ giữa tần số góc dòng điện và tốc độ góc quay của roto là
[tex]f=n.P ==> f=\frac{\omega}{2\pi}.p[/tex]
Th1: [tex]\omega_1, f=20HZ, p=2 ==> 20=\frac{2.\omega_1}{2\pi}[/tex]
Th2: [tex]\omega_1/4, f=60HZ, p=x ==> 60=\frac{x.\omega_1}{8\pi}[/tex]
==> x = 24 ==> tăng thêm 22
Hoặc em có thể lý luận
[tex]f=\frac{\omega}{2\pi}.p ==> p= \frac{f.2\pi}{\omega}[/tex]
f tăng 3 ==> p tăng 3
mặt khác \omega giảm 4 ==> p tiếp tục tăng 4
==> p tăng 12
==> p=12*2=24 ==> p tăng thêm 22