Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: future51 trong 09:09:11 PM Ngày 26 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12559Tiêu đề: nhờ thầy và các bạn giải đáp giúp em bài điện xoay chiều với ạ
Gửi bởi: future51 trong 09:09:11 PM Ngày 26 Tháng Mười, 2012
1/ 1 điện trở thuần có R=200 ôm. 2 đầu đoạn mạch này có 1 điện áp U=200cos(100pi t+pi/6)
a/ tìm cường độ dòng điện qua định mức ở thời điểm mà hiệu điện thế bằng giá trị hiệu dụng của nó và sau đó hiệu điện thế giảm
b/ tìm những thời điểm mà cường độ dòng điện qua đoạn mạch bằng giá trị hiệu dụng của nó. khi đó hiệu điện thế ở 2 đầu điện trở bằng bao nhiêu
2/ đạt 1 điện áp xoay chiều U=U0cos(100pi t+ pi/3)
vào 2 đầu 1 đoạn mạch cảm thuần có độ tự cảm L=(1/2pi)H ở thời điểm điện áp giữa 2 đầu cuộn là 100 căn2
1/viết biểu thức của điện áp qua dòng điện này
2/ tìm tỉ số U(t) / i(t+(T/4))
3/ vào thời điểm t nào đó cường độ dòng điện qua đoạn mạch là awn33 sau thời điểm đó i giảm. hãy tìm hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch ở thời điểm t
( mong thầy có thể giúp em bằng cách dùng đường tròn được ko ạ, 


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy và các bạn giải đáp giúp em bài điện xoay chiều với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:26:57 AM Ngày 27 Tháng Mười, 2012
1/ 1 điện trở thuần có R=200 ôm. 2 đầu đoạn mạch này có 1 điện áp U=200cos(100pi t+pi/6)
a/ tìm cường độ dòng điện qua định mức ở thời điểm mà hiệu điện thế bằng giá trị hiệu dụng của nó và sau đó hiệu điện thế giảm
b/ tìm những thời điểm mà cường độ dòng điện qua đoạn mạch bằng giá trị hiệu dụng của nó. khi đó hiệu điện thế ở 2 đầu điện trở bằng bao nhiêu
i=u/R
a/khi [tex]u=U=100\sqrt{2} ==> i=U/R=\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] và đang giảm
b/
+ i=I ==> [tex]u=U=100\sqrt{2}[/tex]
+ thời điểm i=I cũng chính là thời điểm u=U
==> [tex]t = \frac{1}{1200}+\frac{k}{50}[/tex] và [tex]t = \frac{-1}{240}+\frac{k}{50}[/tex]

Trích dẫn
2/ đạt 1 điện áp xoay chiều U=U0cos(100pi t+ pi/3)
vào 2 đầu 1 đoạn mạch cảm thuần có độ tự cảm L=(1/2pi)H ở thời điểm điện áp giữa 2 đầu cuộn là 100 căn2
1/viết biểu thức của điện áp qua dòng điện này
2/ tìm tỉ số U(t) / i(t+(T/4))
3/ vào thời điểm t nào đó cường độ dòng điện qua đoạn mạch là awn33 sau thời điểm đó i giảm. hãy tìm hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch ở thời điểm t
( mong thầy có thể giúp em bằng cách dùng đường tròn được ko ạ,  
em coi lại đề bài nó lung tung quá, " Điện áp qua dòng điện là ??" dự kiện còn thiếu nữa kìa


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy và các bạn giải đáp giúp em bài điện xoay chiều với ạ
Gửi bởi: future51 trong 12:17:10 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2012
còn thiếu dữ kiện khi u=100 căn 2 thì i=2A ạ


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy và các bạn giải đáp giúp em bài điện xoay chiều với ạ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:52:33 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2012
2/ đạt 1 điện áp xoay chiều U=U0cos(100pi t+ pi/3) vào 2 đầu 1 đoạn mạch cảm thuần có độ tự cảm L=(1/2pi)H ở thời điểm điện áp giữa 2 đầu cuộn là 100 căn2 thì i = 2 A
1/viết biểu thức của điện áp qua dòng điện này
2/ tìm tỉ số U(t) / i(t+(T/4))
HD:
1)
[tex]\left(\frac{i}{I_{0}} \right)^{2}+\left(\frac{u}{U_{0}} \right)^{2}=1\Leftrightarrow \left(\frac{i}{I_{0}} \right)^{2}+\left(\frac{u}{I_{0}Z_{L}} \right)^{2}=1\Rightarrow I_{0}=2\sqrt{3}\Rightarrow i=2\sqrt{3}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3}-\frac{\pi }{2}\right)[/tex]
2) Ở thời điểm t điện áp sớm pha hơn i một góc [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] => ở thời điểm t + T/4 thì dòng điện sẽ cùng pha với u => [tex]\frac{u_{t}}{i_{(t+T/4)}}=\frac{U_{0}}{I_{0}}=Z_{L}=50[/tex]