Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 08:07:33 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12549Tiêu đề: BT sóng dừng mong thầy cô và các bạn giải giúp !
Gửi bởi: anhhai09x trong 08:07:33 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
1. một ống khí có một đầu bịt kín , một đầu để hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112 Hz, biết tộc độ truyền âm trong không khí là 336 m/s . bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng ?
2 : một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 Cm. người ta tạo sóng dừng trên dây, hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là ?
3: một sợi dây đàn hồi AB dài 60 Cm , có đầu B cố định. đầu A mắc vào một nhánh âm thoa dao động với tần số f= 50 Hz. khi âm thoa rung. trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. vận tốc truyền sóng trên dây là ?

xin cảm ơn !!! =d>


Tiêu đề: Trả lời: BT sóng dừng mong thầy cô và các bạn giải giúp !
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:55:24 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
1. một ống khí có một đầu bịt kín , một đầu để hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112 Hz, biết tộc độ truyền âm trong không khí là 336 m/s . bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng ?
2 : một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 Cm. người ta tạo sóng dừng trên dây, hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là ?
3: một sợi dây đàn hồi AB dài 60 Cm , có đầu B cố định. đầu A mắc vào một nhánh âm thoa dao động với tần số f= 50 Hz. khi âm thoa rung. trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. vận tốc truyền sóng trên dây là ?

xin cảm ơn !!! =d>
Bài 1: em làm như bài ống sáo.( Xem SGK 12NC ): f =mv/4L ( m là số tự nhiên lẻ)
âm cơ bản ứng với m = 1 từ đó suy ra L=?
mà L =m.lamđa/4 ->lamda = 4L/m -> lamda = max <-> m = 1 -> lamda=?
Bài 2: em làm như dây đàn hai đầu cố đinh: f = nv/2L
gọi âm có tần số 150Hz ứng với n =n1, vậy âm có tần số 200Hz ứng với n = (n1 +1)
em thay vào pt để giải ra n1, rồi suy ra v=?
tần số nhỏ nhất chính là âm cơ bản ứng với n=1 từ đó em suy ra tần số nhỏ nhất
Bài 3: em xem sóng dừng trên dây với hai đầu có định nên: L=3.lamda/2 =3/2.v/f -> v =?


Tiêu đề: Trả lời: BT sóng dừng mong thầy cô và các bạn giải giúp !
Gửi bởi: anhhai09x trong 08:10:31 PM Ngày 26 Tháng Mười, 2012
cảm ơn ạ !