Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anmayxuyenlucdia trong 04:19:29 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12543Tiêu đề: tổng hơp dao động cần giải đáp
Gửi bởi: anmayxuyenlucdia trong 04:19:29 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
1 vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà có phương trình dao động lần lượt
X1=10cos(2\pi +\varphi)
X2=A2cos(2\pi -\pi/2)
thì dao động tổng hơp là
X=Acos(2\pi -\pi/3)
khi biên độ dao động của vật bằng NỬA GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI thì biên độ dao động A2 có giá trị là
đáp án:[tex]\bg_black \200dpi 10 \sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: tổng hơp dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 04:50:58 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
Đây là lần đầu em gửi bài trong diễn đàn nên em cần đọc kĩ nội quy trước khi gủi bài!


Tiêu đề: Trả lời: tổng hơp dao động cần giải đáp
Gửi bởi: anmayxuyenlucdia trong 10:13:05 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
thưa thầy em đã đọc quy định và làm giống rồi! bỏ qua chuyện đó ! xin thầy hướng dẫn cách làm bài này dum em với!thanks :D ::)


Tiêu đề: Trả lời: tổng hơp dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:32:54 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
thưa thầy em đã đọc quy định và làm giống rồi! bỏ qua chuyện đó ! xin thầy hướng dẫn cách làm bài này dum em với!thanks :D ::)
nhắc để em rút kinh nghiệm, còn cái đề
Biên độ vật bằng 1/2 Biên Độ Cực Đại là hiểu như thế nào? có phải A=1/2(A1+A2)?, em coi lại đề 1 cái?


Tiêu đề: Trả lời: tổng hơp dao động cần giải đáp
Gửi bởi: anmayxuyenlucdia trong 10:41:57 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
vâng và vái link em down dêy! http://thuvienvatly.com/download/19482


Tiêu đề: Trả lời: tổng hơp dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:24:56 AM Ngày 26 Tháng Mười, 2012
vâng và vái link em down dêy! http://thuvienvatly.com/download/19482
thú thật đọc cái đề thấy nó kỳ kỳ.
1/ Dùng từ KHI..... trong các bài dao động thường khi ta nói đến các giá trị tức thì.
2/ Đề trên nên đánh thêm vài câu chữ cho rõ ý hơn.
Cách làm: Trong bài trên A2,\varphi có thể thay đổi
1/ Tìm biên độ A lớn nhất (dạng này làm nhiều rồi em tìm nhé)
[tex]Amax=20[/tex] khi [tex]\varphi=0[/tex] ==> vecto x1 vuông góc x2
2/ khi A=Amax/2=10 (vẽ hình em sẽ thấy [tex]\alpha=\pi/3[/tex])
==> [tex]A_2=10\sqrt{3}[/tex]