Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mashjmaro trong 11:13:55 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12539Tiêu đề: Một bài tập về điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giải đáp
Gửi bởi: mashjmaro trong 11:13:55 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
Mạch dao động có tụ C = 15000 (pF) và cuộn cảm L = 5 ([tex]\mu[/tex]H) , điện trở không đáng kể . Hiệu điện thế cực đại ở 2 đầu tụ là 1,2 (V) . Cường độ dòng điện qua mạch bằng ??Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập về điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giải đáp
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 12:18:37 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
Gọi I0 và U0 lần lượt là cường độ dòng điện cực đại trong mạch và hiệu điện thế cực đại hai đầu tụ điên.
nếu bỏ qua mất mát năng lượng (điện trở rất nhỏ và không có sóng điện từ thoát ra ngoài) thì năng lượng của mạch được bảo toàn khi đó ta có: [tex]\frac{1}{2}LI_{0}^{2}=\frac{1}{2}CU_{0}^{2}\rightarrow I_{0}=\sqrt{\frac{C}{L}}U_{0}\rightarrow I_{0}=0,0547A[/tex]
ta có cường độ dòng điện trong mạch là: [tex]I=\frac{I_{0}}{\sqrt{2}}=0,0387A[/tex]