Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 08:20:14 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12536Tiêu đề: Bài Tập CLLX cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 08:20:14 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
Con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang không ma sát. Khi vật ở vị trí biên, ta giữ chặt một phần của lò xo làm cơ năng của vật giảm 10% thì biên độ dao động của vật sẽ:
A. giảm [tex]\sqrt{10}[/tex] %   B. tăng [tex]\sqrt{10}[/tex]%   C. giảm 10%   D. tăng 10%


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập CLLX cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:00:04 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
Con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang không ma sát. Khi vật ở vị trí biên, ta giữ chặt một phần của lò xo làm cơ năng của vật giảm 10% thì biên độ dao động của vật sẽ:
A. giảm [tex]\sqrt{10}[/tex] %   B. tăng [tex]\sqrt{10}[/tex]%   C. giảm 10%   D. tăng 10%

Cơ năng của vật giảm 10% tức là còn lại 90%: [tex]E'=0,9(\frac{1}{2}kA^{2})=\frac{1}{2}k(\sqrt{0,9}A)^{2}=\frac{1}{2}k(0,948A)^{2}[/tex]

Vậy A' = 94,8%A. Tức biên độ đã giảm đi: 5,2%
Hic. Không có ĐA đúng.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập CLLX cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 09:25:51 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
Cái mình suy nghĩ là độ cứng lò xo có thay đổi hay không ấy.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập CLLX cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:54:22 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
Cái mình suy nghĩ là độ cứng lò xo có thay đổi hay không ấy.
Đương nhiên là độ cứng thay đổi rồi. Còn thay đổi bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào điểm giữ chặt nữa.  Phần cơ năng giảm đi chính là thế năng đang tích trữ của phần bị giữ chặt. Nếu cho biết phần giữ chặt dài bao nhiêu thì có thể tính được ngay cơ năng và biên độ còn lại bao nhiêu một cách chính xác.