Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: future51 trong 11:41:53 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12520Tiêu đề: thây giúp em bài về điện xoay chiều với ạ
Gửi bởi: future51 trong 11:41:53 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
1 khung dây hcn ABCD có S=200cm2 gồm n=5000 vòng dây, có điện thuần không đáng kể. cho khung quay đều quanh trục oo' thuộc mặt phẳng khung với tốc độ góc = 100pi rad/s. trong 1 từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ b vuông góc với OO', có độ lớn = 100mT. chon t=0 là lúc véc tơ b vuông góc với mạt phẳng khung dây
a// viết biểu thúc suất điện động cảm úng xuất hiện trong khung
b/ ta nối 2 đầu khung với 1 điện trở thuần R= 100 ôm. tìm lượng nhiệt tỏa ra trong điện trở trong 16ph15s
coi điện trở không thay đổi theo nhiệt độ


Tiêu đề: Trả lời: thây giúp em bài về điện xoay chiều với ạ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:57:35 AM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
1 khung dây hcn ABCD có S=200cm2 gồm n=5000 vòng dây, có điện thuần không đáng kể. cho khung quay đều quanh trục oo' thuộc mặt phẳng khung với tốc độ góc = 100pi rad/s. trong 1 từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ b vuông góc với OO', có độ lớn = 100mT. chon t=0 là lúc véc tơ b vuông góc với mạt phẳng khung dây
a// viết biểu thúc suất điện động cảm úng xuất hiện trong khung
b/ ta nối 2 đầu khung với 1 điện trở thuần R= 100 ôm. tìm lượng nhiệt tỏa ra trong điện trở trong 16ph15s
coi điện trở không thay đổi theo nhiệt độ
HD:
a) Từ thông gửi qua một vòng dây: [tex]\phi =BScos(\omega t)[/tex] ([tex]\varphi =0[/tex] vì góc [tex]\varphi[/tex] là góc tạo bởi vecto pháp tuyến n và B)
Suất điện động xuất hiện trong 1 vòng dây: [tex]e_{1}=-\phi '=BS\omega sin(\omega t)[/tex]
Suất điện động xuất hiện trong khung dây gồm N = 5000 vòng:[tex]e=N.e_{1}[/tex]
Chú ý: Đổi S = 200 cm^2 sang m^2, B = 100 mT sang T
b) Khi nối 2 đầu khung với điện trở thuần R = 100 ôm thì trong mạch có dòng [tex]I=\frac{E}{R}[/tex]
(Trong đó E là suất điện động hiệu dụng, [tex]E=\frac{E_{0}}{\sqrt{2}}=\frac{NBS\omega }{\sqrt{2}}[/tex])
Nhiệt lượng tỏa ra trên R: [tex]Q=I^{2}Rt[/tex]