Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: immortal trong 09:45:23 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12518Tiêu đề: giúp e bài sóng dừng
Gửi bởi: immortal trong 09:45:23 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là a, vận tốc truyền sóng rên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 12cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98Hz đến 102Hz. Bước sống của sóng đó có giá trị là bao nhiêu?? 


Tiêu đề: Trả lời: giúp e bài sóng dừng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:52:10 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
HD: [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi x}{\lambda }[/tex], [tex]\lambda =\frac{v}{f}\Rightarrow (2k+1)\pi =\frac{2\pi xf}{v}\Rightarrow f=[/tex] (theo k)
Giải bất pt 98 < f < 102 => k => f => lamda
Chú ý: x = 12 cm, và đổi v =4 m/s = 400 cm/sTiêu đề: Trả lời: giúp e bài sóng dừng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:03:46 AM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là a, vận tốc truyền sóng rên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 12cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98Hz đến 102Hz. Bước sống của sóng đó có giá trị là bao nhiêu?? 
mẹo nè dùng máy tính Casio fx 570ES
Th1: nếu làm trắc nghiệm khi đã biết 4 lựa chọn
+ [tex]d=(k+0,5).\lambda[/tex]
Nếu trắc nghiệm có ĐA thế vào bấm shiftsove ==> k nguyên là chọn, nếu có nhiều KQ nguyên(thường thì không có đâu) em sẽ tìm thằng nào ngoài vùng f cho thì loại .
Th2: Nếu làm mà không biết ĐA
[tex]d=(k+0,5).\lambda ==> f=\frac{(k+0,5)v}{d}[/tex]
Bấm máy . (x chính là k)
mode 7 nó ra f(x) nhập biểu thức trên vào dạng : [tex]f(x)=\frac{(x+0,5).400}{12}[/tex]
Sart 1
End 30
Step 1
Ta sẽ thấy có 2 cột giá trị , giá trị x và giá trị f. Nhìn xem thằng nào trong khoảng 98 đến 102 mà chọn x


Tiêu đề: Trả lời: giúp e bài sóng dừng
Gửi bởi: visao trong 12:54:20 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
sao chẳng có cái nào hết


Tiêu đề: Trả lời: giúp e bài sóng dừng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:50:24 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
sao chẳng có cái nào hết
Visao đặt câu hỏi nghe "không hay" cho lắm... ::)


Tiêu đề: Trả lời: giúp e bài sóng dừng
Gửi bởi: visao trong 05:16:09 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
ý em là chẳng có cái nào phù hợp hết có khi nào cho sai không ta


Tiêu đề: Trả lời: giúp e bài sóng dừng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:28:09 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
ý em là chẳng có cái nào phù hợp hết có khi nào cho sai không ta
Đề chuẩn đây: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là a, vận tốc truyền sóng rên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 14cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98Hz đến 102Hz. Bước sống của sóng đó có giá trị là bao nhiêu??  
Giải theo HD trên => bước sóng bằng 4 cm