Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: lonelymoon1802 trong 07:38:09 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12516Tiêu đề: giúp em bài tập hóa tổng hợp ạh!
Gửi bởi: lonelymoon1802 trong 07:38:09 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
bài 1
cho 0.1mol chất X (CH6O3N2) tác dụng với dung dịch chứa 0.2 mol NaOh đun nóng thu được chất làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m(g) chất rắn khan. Giá trị của m là
bài 2
Hòa tan hết 10.4 g hh kl Fe và Mg vào 500ml dd hh [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] 0.4 M và HCl 0,8 M thu được dd Y va 6.72l khí. Cô cạn dd Y thu được m g muối khan. Giá trị m?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập hóa tổng hợp ạh!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:14:30 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
bài 1
cho 0.1mol chất X (CH6O3N2) tác dụng với dung dịch chứa 0.2 mol NaOh đun nóng thu được chất làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m(g) chất rắn khan. Giá trị của m là
bài 2
hoan tan het 10.4 g hh kl Fe va Mg vao 5OOml dd hh H2SO4 0.4 M va HCL 0,8 M thu dc dd Y va 6.72l khi.co can dd Y thu dc m g muoi khan.gia tri m
1. X td với NaOH  thu được chất làm quỳ hóa xanh --> X là muối của amin CH3NH3NO3

CH3NH3NO3 + NaOH ---> CH3NH2 + NaNO3 +H20
0,1                     0,2

Sau pư còn dư 0,1 mol NaOH ---> m muối =m NaNO3 +m NaOH= 0,1*(85+40)=12,5g

2. KL + acid -->muối + H2

==>Áp dụng đl bảo toàn KL: m muối =10,4+ 0,5.0,4.98+0,5.0,8.36,5-0,3.2=44g


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập hóa tổng hợp ạh!
Gửi bởi: lonelymoon1802 trong 12:02:52 AM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
bài hai em cũng bảo toàn kl ra 44g nhưng mà đáp án là 39,2 g thầy ạh! hic! em hổng hiểu nữa