Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 06:51:48 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12514Tiêu đề: dao động cơ
Gửi bởi: visao trong 06:51:48 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
CLLX có K=100 N/m và m=250g, dđđh có A=6cm. nếu chọn gốc thời gian t=0 lúc vật qua VTCB thì quãng đường vật đi được trong pi/10 9s(s) đầu tiên là:

Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp,


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:54:13 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
CLLX có K=100 N/m và m=250g, dđđh có A=6cm. nếu chọn gốc thời gian t=0 lúc vật qua VTCB thì quãng đường vật đi được trong pi/10 9s(s) đầu tiên là:

Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp,
Viết rõ ràng ra xem nào ??????/


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: visao trong 09:09:41 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
nó là thế chỉ lượt bỏ mấy cái không quan trọng thôi...nhưng đúng đề đấy


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:29:17 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
CLLX có K=100 N/m và m=250g, dđđh có A=6cm. nếu chọn gốc thời gian t=0 lúc vật qua VTCB thì quãng đường vật đi được trong pi/10 9s(s) đầu tiên là:

Nam - mô - adi - đà - phật, lần sau thí chủ cố gắng chép đề cho đúng, chứ đề kiểu này chắc bần tăng cũng...bó tay thôi..!

Đề chuẩn đây: CLLX có K=100 N/m và m=250g, dđđh có A=6cm. nếu chọn gốc thời gian t=0 lúc vật qua VTCB thì quãng đường vật đi được trong [tex]10\pi[/tex] (s) đầu tiên là:          
A. 9m                 B. 24m                         C. 6m                 D. 1m
Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:33:53 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
CLLX có K=100 N/m và m=250g, dđđh có A=6cm. nếu chọn gốc thời gian t=0 lúc vật qua VTCB thì quãng đường vật đi được trong pi/10 9s(s) đầu tiên là:

Nam - mô - adi - đà - phật, lần sau thí chủ cố gắng chép đề cho đúng, chứ đề kiểu này chắc bần tăng cũng...bó tay thôi..!

Đề chuẩn đây: CLLX có K=100 N/m và m=250g, dđđh có A=6cm. nếu chọn gốc thời gian t=0 lúc vật qua VTCB thì quãng đường vật đi được trong [tex]10\pi[/tex] (s) đầu tiên là:          
A. 9m                 B. 24m                         C. 6m                 D. 1m

T=II/10 s
Ta có t=100T , ban đầu t=0,x=0 mà 1T vật đi được 4A ---> 100T đi được 400A

===>s=400.0,06=24m :D


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: visao trong 10:14:29 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
sao cái đề của em đang có của thầy trên trường là pi/10 s ta


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:38:46 AM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
sao cái đề của em đang có của thầy trên trường là pi/10 s ta
t = pi/10 (s) cũng được nhưng ko có kiểu "pi/10 9s(s)" này.


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: visao trong 12:43:40 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
nếu pi/10 thì thế nào thầy


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 12:45:24 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
nếu pi/10 thì thế nào thầy
HD: T = 0,1pi = t => s = 4A = 24 cm