Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tramanhnguyen794 trong 10:49:36 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12504Tiêu đề: Giúp mình 1bài con lắc lò xo
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 10:49:36 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2012
một cllx đặt trên mp nằm ngang, gồm vật nhỏ m=40g, độ cứng lx k=20N/m. Vật chỉ có thể dao động theo phương Ox nằm ngang trùng với trục của lx. Khi vật ở O lx ko biến dạng. Hệ số ms giữa mp và  vật là 0,1. Ban đầu giữ vật để lx bị nén 8cm rồi buông nhẹ. Lấy g=10m/s2. Li độ cực đại của vật sau lần thứ 3 vật đi qua O là
A7,6cm B 8 C7,2cm D 6,8cm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình 1bài con lắc lò xo
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:19:16 AM Ngày 23 Tháng Mười, 2012
HD: Mỗi khi vật qua VTCB O thì biên độ giảm một lượng [tex]\Delta A=\frac{2\mu mg}{k}[/tex] => biên độ cần tìm