Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: suonbonuong trong 03:57:21 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12501Tiêu đề: Dao động tắt dần khó
Gửi bởi: suonbonuong trong 03:57:21 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2012
Một con lắc đồng hồ coi là con lắc đơn có l= 25 cm, khi dao động luôn chịu lực cản không đổi có độ lớn 0,002 N. Nhờ sự cung cấp năng lượng từ dây cót, con lắc duy trì dao động với biên độ góc 0,1 rad. Biết năng lượng của dây cót bị hao phí 80 %. Mỗi tuần lên dây cót 1 lần thì người ta phải thực hiện một công là  ???
A 605 J                     B 121 J                         C 1,21 kJ                      D 200uJ