Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lalala trong 11:33:03 AM Ngày 21 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12490Tiêu đề: bài tập sóng cơ,sóng âm, sóng dừng 12
Gửi bởi: lalala trong 11:33:03 AM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
em lập topic nhờ mọi người giảing giải một số bài tập

câu 1: trên mặt nước nằm ngang, có một hình chữ nhật ABCD. Gọi E,F là trung điểm của AD và BC. Trên đường thẳng EF đặt 2 nguồn đồng bộ S1,S2 dao động theo phương thẳng đứng sao cho đoạn EF nằm trong đoạn S1S2 và S1F=S2F. Bước sóng trên mặt nước là 1,4cm. Biết S1S2=10cm, S1B=8cm, S2B=6cm. Có bao nhiêu điểm dao động cực đại trên chu vi hình chữ nhật ABCD?
A.11
B. 8
C. 7
D. 10


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ,sóng âm, sóng dừng 12
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:37:26 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
câu 1: trên mặt nước nằm ngang, có một hình chữ nhật ABCD. Gọi E,F là trung điểm của AD và BC. Trên đường thẳng EF đặt 2 nguồn đồng bộ S1,S2 dao động theo phương thẳng đứng sao cho đoạn EF nằm trong đoạn S1S2 và S1F=S2F. Bước sóng trên mặt nước là 1,4cm. Biết S1S2=10cm, S1B=8cm, S2B=6cm. Có bao nhiêu điểm dao động cực đại trên chu vi hình chữ nhật ABCD?
A.11
B. 8
C. 7
D. 10
Chú ý: Lần sau em nên sử dụng chức năng tìm kiếm trước nếu ko tìm được mới hỏi. Bài này đã có bạn hỏi rồi. Em xem HD ở đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11664.msg51741#msg51741


Tiêu đề: cần hướng dẫn bài tập sóng dừng
Gửi bởi: lalala trong 07:46:49 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
câu 2: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại M. Biết MN=2NP=20cm và tần số góc của sóng là 10rad/s. tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng
A 40m/s
B. 60cm/s
C. 80cm/s
D. 120 m/s


Tiêu đề: Trả lời: cần hướng dẫn bài tập sóng dừng
Gửi bởi: kydhhd trong 07:57:52 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
câu 2: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại M. Biết MN=2NP=20cm và tần số góc của sóng là 10rad/s. tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng
A 40m/s
B. 60cm/s
C. 80cm/s
D. 120 m/s
bạn vẽ hình ra sẽ thấy M,N cung nằm trên 1 bó sóng đối xứng nhau qua bụng sóng, P nằm trên bó sóng bên cạnh bà P đối xứng với N qua nút sóng
[tex]MN+NP=\lambda/2 \Rightarrow \lambda =60cm[/tex]
biên độ sóng tại M là:
[tex]4=A.cos2\Pi \frac{10}{60}\Rightarrow A=8cm[/tex]
[tex]\Rightarrow v=\omega A=10.8=80cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cần hướng dẫn bài tập sóng dừng
Gửi bởi: lalala trong 08:44:10 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2012

biên độ sóng tại M là:
[tex]4=A.cos2\Pi \frac{10}{60}[/tex]


Bạn giải thích rõ hơn chỗ này giúp mình với mình ko hỉu  sao có đc công thức trê n ý


Tiêu đề: Trả lời: cần hướng dẫn bài tập sóng dừng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:58:30 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
Bạn giải thích rõ hơn chỗ này giúp mình với mình ko hỉu  sao có đc công thức trê n ý
Biên độ sóng dừng tại một điểm:
+ [tex]A_{M}=2asin\frac{2\pi x}{\lambda}[/tex]   (x là k/c từ điểm đang xét đến nút)
+ [tex]A_{M}=2acos\frac{2\pi x}{\lambda}[/tex]   (x là k/c từ điểm đang xét đến bụng)
Bài trên khoảng cách từ N hoặc M đến bụng là 10 cm