Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 10:54:42 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12487Tiêu đề: Bài tập vè chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 10:54:42 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2012
Một máy bay có vận tốc đều trong không khí yên tĩnh là v.Mày bay bay theo chu vi của một hình vuông cạnh a.Hãy lập biểu thức thời gian mà máy bay bay hết một vòng hình vuông nói trên trong các trường hợp sau:
a,Gió thổi với vận tốc t<v dọc theo cạnh
b,Gió thổi với vận tốc t<v docj theo đường chéo


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vè chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:52:38 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2012
Một máy bay có vận tốc đều trong không khí yên tĩnh là v.Mày bay bay theo chu vi của một hình vuông cạnh a.Hãy lập biểu thức thời gian mà máy bay bay hết một vòng hình vuông nói trên trong các trường hợp sau:
a,Gió thổi với vận tốc t<v dọc theo cạnh
b,Gió thổi với vận tốc t<v docj theo đường chéo
vận tốc của máy bay so với mặt đất v1, vận tốc máy bay so với gió là v, vận tốc gió là t
==> [tex]vecto v1=vecto v + vecto t[/tex]
a/
Cạnh 1 và 3 đối nhanh và // hướng gió có vận tốc là v1,v3
v1=v+t
v3=v-t
Cạnh 2 và 4 vuông góc hướng gió có vận tốc là v2,v4
[tex]v2=v4=\sqrt{v^2-t^2}[/tex]
==> Tg đi là [tex]tg = a.(\frac{1}{v+t}+\frac{1}{v-t}+ \frac{2}{\sqrt{v^2-t^2}})[/tex]
==> [tex]tg = a(\frac{2v}{v^2-t^2}+\frac{2}{\sqrt{v^2-t^2}})[/tex]
==> [tex]tg = 2a(\frac{v+\sqrt{v^2-t^2}}{v^2-t^2})[/tex]
b/
Vận tốc 2 cạnh giống nhau v1
Vận tốc 2 cạnh giống nhau v2
[tex]v^2=v1^2+t^2-2v1.t.cos(45)[/tex]
[tex]\Delta = 2t^2+4(v^2-t^2)=4v^2-2t^2=4(v^2-\frac{t^2}{2})[/tex]
==> [tex]v1=\frac{\sqrt{2}t+2\sqrt{v^2-\frac{t^2}{2}}}{2}[/tex]
[tex]v^2=v2^2+t^2-2v2.t.cos(135)[/tex]
==> [tex]v2=\frac{-\sqrt{2}t+2\sqrt{v^2-\frac{t^2}{2}}}{2}[/tex]
(em giải phương trình ra nhé)
==> [tex]tg=2.(\frac{a}{v1}+\frac{a}{v2})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vè chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 11:54:17 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2012
Nhưng kết quả của cô dạy Lí nói với chúng em khác thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vè chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:00:53 AM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
Nhưng kết quả của cô dạy Lí nói với chúng em khác thầy ạ
+ thầy dựa theo câu hỏi mà, dọc theo cạnh? vậy thì cần đưa cái hình lên đi em
+ Cô em ra KQ thế nào, em đưa lên cho mọi người tham khảo
+ Thực ra thấy bài toán này không hề nói đến chiều v của máy bay, điều này có thể hiêu là chiều cạnh hình vuông thế thì nó chẳng chạy vuông đâu, còn nếu hiểu là nó thay đổi hướng sao cho vecto tổng nằm theo cạnh hình vuông thì KQ sẽ khác


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vè chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 12:04:19 AM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
Kết quả là:
a,[tex]2a\left(\frac{\sqrt{v^{2}-t^{2}}+v}{v^{2}-t^{2}} \right)[/tex]
b,[tex]\frac{4a\sqrt{v^{2}-\frac{t^{2}}{2}}}{\sqrt{v^{2}-t^{2}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vè chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 12:08:27 AM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
Em làm được câu a rồi nhưng còn câu b :(


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vè chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 12:11:48 AM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
Vẽ hình lâu lắm thầy ạ :(


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vè chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:05:56 AM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
Vẽ hình lâu lắm thầy ạ :(
thầy chỉnh lại cách giải rồi đó


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vè chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 11:59:55 AM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
Vẽ hình lâu lắm thầy ạ :(
thầy chỉnh lại cách giải rồi đó
                                 Thầy ơi còn câu b 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vè chuyển động khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 12:06:58 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
KQ câu b mẫu không có căn nha thầy,em nhầm!!!!