Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Osiris trong 08:09:26 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12485Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Osiris trong 08:09:26 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2012
Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1,
S2 cách nhau 8cm dao động cùng pha với tần số f = 20Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách S1, S2 lần lượt những khoảng d1 = 25cm, d2 = 20,5cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác.
 A là 1 điểm trên mặt nước sao cho tam giác A.S1.S2 vuông tại S1, và AS1= 6cm. Tính số điểm dao động cực đại, cực tiểu trên đoạn AS2.
  
Dạ! Vẫn là bài hôm trước nhưng câu hỏi bây giờ khác ạ! Em mong các thầy cô giải giúp em bài này ạ...
Em xin cảm ơn thầy cô ạ


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: kisuke trong 10:48:36 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2012
d1-d2=k[tex]\lambda[/tex]
<=>21-20.5=3[tex]\lambda[/tex]
<=>[tex]\lambda[/tex]=1.5
dA=AS1-AS2=6-10=-4  ;  dS=8
dA/[tex]\lambda[/tex]<=k<=dS/[tex]\lambda[/tex]
<=>-2.67<=k<=5.33 (k[tex]\in[/tex]Z)
Số điểm cực đại là 8Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Osiris trong 07:04:59 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2012
d1-d2=k[tex]\lambda[/tex]
<=>21-20.5=3[tex]\lambda[/tex]
<=>[tex]\lambda[/tex]=1.5
dA=AS1-AS2=6-10=-4  ;  dS=8
dA/[tex]\lambda[/tex]<=k<=dS/[tex]\lambda[/tex]
<=>-2.67<=k<=5.33 (k[tex]\in[/tex]Z)
Số điểm cực đại là 8


thầy sao lại là dA=AS1-AS2=6-10=-4
mà không phải là AS2- AS1 ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: kisuke trong 11:17:36 AM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
lấy cùng một chiều bạn ạ,ds=S2S1-S2S2=S2S1   dA=AS1-AS2