Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: future51 trong 11:19:02 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12479Tiêu đề: giúp mình bài về nguồn nhạc âm
Gửi bởi: future51 trong 11:19:02 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
1 sợi dây mảnh nối vào 1 nhánh của âm thoa kế có treo 1 trọng vật có trọng lượng là P, dây dc xuyên qua 1 đĩa tròn. âm thoa kế dao động điều hòa với f=50Hz. khi P=20N chiều dài dây l1 = 1m ta thấy trên dây có sóng dừng vs 1 bụng sóng và 2 đầu là 2 nút sóng.
a/ tìm tốc đọ truyền sóng
b/ để trên dây có 4 bụng sóng thì P =?
c/ vs P=20n cần dịch chuyển đĩa tới vị trí nào để trên dây có sóng dừng vs 2 bụng sóng


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài về nguồn nhạc âm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:36:40 AM Ngày 20 Tháng Mười, 2012
1 sợi dây mảnh nối vào 1 nhánh của âm thoa kế có treo 1 trọng vật có trọng lượng là P, dây dc xuyên qua 1 đĩa tròn. âm thoa kế dao động điều hòa với f=50Hz. khi P=20N chiều dài dây l1 = 1m ta thấy trên dây có sóng dừng vs 1 bụng sóng và 2 đầu là 2 nút sóng.
a/ tìm tốc đọ truyền sóng
b/ để trên dây có 4 bụng sóng thì P =?
c/ vs P=20n cần dịch chuyển đĩa tới vị trí nào để trên dây có sóng dừng vs 2 bụng sóng
Áp dụng công thức tính vận tốc truyền sóng trong dây đàn : [tex]v=\sqrt{\frac{P}{\mu}}[/tex]
a/ Trên dây có 1 bụng ==> [tex]L = \frac{\lambda}{2}=\frac{v}{2f} ==> v = 100(m/s)[/tex]
==> [tex]\mu = 3/500[/tex]
b/ Đề có 4 bụng sóng thì ==> k tăng 4 ==> v giảm 4 ==> P giảm 16 ==> P=3,75(N)
c/ P=20N ==> [tex]v=\frac{100}{\sqrt{3}} ,  k=2 ==> L=2.\frac{v}{2f}=1,155m[/tex]