Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Trần Anh Tuấn trong 09:47:29 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12475Tiêu đề: Bài quang hình khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 09:47:29 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
Các thầy cô giúp em với
Đặt nguồn sáng S trên trục chính gương cầu lõm f=20cm , cách đỉnh gương 30cm . Tìm tốc độ của ảnh Ś của S nếu ta dịch S đi với v=1cm /s theo 2 cách
a) vuông góc với trục
b) dọc theo trục


Tiêu đề: Trả lời: Bài quang hình dịch vật và ảnh tổng quát
Gửi bởi: taothitrang trong 10:33:45 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
Mình đưa ra công thức tổng quát của loại bài này sau đó bạn tự thay số vào nhé
1. Dịch vật theo hướng trục chính
chú ý: ảnh và vật dịch chuyển ngược chiều nhau
sử dụng cho cả thấu kính và gương cầu

- ban đầu vật đặt tại d1 sẽ cho ảnh d'1 và độ phóng đại k1
- sau đó di chuyển vật với vận tốc v. lúc này vật ở vị trí [tex]d_{2}=d_{1}\pm vt[/tex] cho ảnh d'2 và độ phóng đại k2
lúc này ta có:
[tex]\Delta d=d_{2}-d_{1} \Delta d'=d'_{2}-d'_{1}[/tex]
[tex]\frac{\Delta d'}{\Delta d}=-k_{1}k_{2}[/tex]
qua đó bạn tính được độ dịch ảnh [tex]\Delta d'[/tex]
bạn tự suy ra vận tốc nhé. Mình thông báo trước là ảnh không dịch chuyển đều đâu
2. Dịch vật theo hướng vuông góc với trục chính
thực chất của việc này chính là ảnh và vật không thay đổi vị trí
bạn chỉ cần nghĩ đơn giản là thay đổi chiều cao của ảnh nhưng có một yếu tố không đổi là độ phóng đại k vì d và d' không thay đổi
ban đầu vật cao AB sau đó vật cao A1B1 vậy khoảng cách dịch vật là [tex][tex]\Delta' =A'B'-A'_{1}B'_{1}[/tex]
[/tex]
tương tự cho ảnh ta cũng có [tex]\Delta' =A'B'-A'_{1}B'_{1}[/tex]
khi đó [tex]\frac{\Delta'}{\Delta }=k[/tex]
bạn tự suy ra [tex]\Delta '[/tex] đó chính là độ dịch ảnh theo hướng vuông góc trục chính
các công thức trong bài này bạn có thể áp dụng cho cả phần thấu kính