Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 09:29:00 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12474Tiêu đề: Bài giao thoa sóng cơ khó
Gửi bởi: tvhung trong 09:29:00 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
 Nhờ thầy cô và các bạn giúp em với!!!
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 16cm dao động theo phương trình [tex]u=acos100\Pi t[/tex]. Gọi O là trung điểm của AB, M trên đường trung trực qua O, M dao động cùng pha với O và cách O một khoảng gần nhất [tex]4\sqrt{5}(cm)[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là:
A:120cm/s              B:80cm/s                 C:1m/s                     D: 2m/sTiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ khó
Gửi bởi: kisuke trong 09:57:39 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
Ta có uo=acos(100[tex]\pi t-2\pi d1/\lambda[/tex])=acos(100[tex]\pi t-16\pi/\lambda[/tex])
uM=acos(100[tex]\pi t-2\pi *d2/\lambda[/tex])=acos(100[tex]\pi t-2\pi \sqrt{8^{2}+4\sqrt{5}^{2}}/\lambda[/tex])=acos(100[tex]\pi t-24\pi /\lambda[/tex])
[tex]\Delta \varphi =8\pi /\lambda =2\pi[/tex] =>\lambda=4
v=[tex]\lambda[/tex] *f=4*50=200(cm/s)=2(m/s)
Được ko bạn?