Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rain14 trong 09:16:01 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12473Tiêu đề: Điện xoay chiều: Mạch RLC có L thay đổi. Mong mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: rain14 trong 09:16:01 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
Cho mạch điện xoay chiều RLC có L thay đổi. Với L = L1 hoặc L = L2 mà UL có cùng giá trị điện áp thì điện áp hai đầu cuộn cảm UL max khi:  [tex]\frac{1}{Z_{L}}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{Z_{L_{1}}}+ \frac{1}{Z_{l_{2}}} \right)[/tex]

Cách chứng minh vì sao ra công thức như vậy mọi người giúp em với nha! Cám ơn mọi người nhiều lắm! ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều: Mạch RLC có L thay đổi. Mong mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:38:05 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
Bạn xem bài giảng của thầy Lê Tấn Hậu:

Click vào đây (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/2326-cuc-tri-trong-bai-toan-dien-xoay-chieu)


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều: Mạch RLC có L thay đổi. Mong mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: timtoi trong 05:56:31 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
Cho mạch điện xoay chiều RLC có L thay đổi. Với L = L1 hoặc L = L2 mà UL có cùng giá trị điện áp thì điện áp hai đầu cuộn cảm UL max khi:  [tex]\frac{1}{Z_{L}}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{Z_{L_{1}}}+ \frac{1}{Z_{l_{2}}} \right)[/tex]

Cách chứng minh vì sao ra công thức như vậy mọi người giúp em với nha! Cám ơn mọi người nhiều lắm! ^-^
+ UL max => ZL = ( R2 + Zc2)/Zc (1)
 + UL1 = UL2 => (R2 + Zc2)/Zc = 2ZL1.Zl2/(ZL1 + ZL2) (2)
Từ 1 & 2 => đpcm


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều: Mạch RLC có L thay đổi. Mong mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: rain14 trong 01:07:42 AM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
Thanks mọi người nhiều lắm. Nhờ mọi người mà em đã chứng minh được rồi. ^-^