Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 08:45:06 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12471Tiêu đề: bài giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: cay da trong 08:45:06 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
câu 1 :hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt dao động theo phương trình [tex]x_{1}=acos(200\pi t-\frac{\pi }{2})[/tex](cm)
[tex]x_{2}=acos200\pi t[/tex](cm) trên mặt thoáng của thủy ngân.xét về một phía đường trung trực của AB người ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có
MA-MB= 12mm và vân bậc (k+3)(cùng loại với vân bậc k)đi qua điểm N có NA-NB= 36mm. số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là?
câu 2 trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước , 2 nguồn kết hợp A và B giao động cùng tần số f=15Hz cùng biên độ và cùng pha ban đầu .một điểm M cách hai nguồn sóng đó những khoảng lần lượt là d1=38cm và d2 =53cm đứng yên . giữa M và đường trung trực của AB có 2 cực đại .tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?
nhờ các bạn và thầy cô giải cụ thể giùmTiêu đề: Trả lời: bài giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:58:27 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
câu 1 :hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt dao động theo phương trình [tex]x_{1}=acos(200\pi t-\frac{\pi }{2})[/tex](cm)
[tex]x_{2}=acos200\pi t[/tex](cm) trên mặt thoáng của thủy ngân.xét về một phía đường trung trực của AB người ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có
MA-MB= 12mm và vân bậc (k+3)(cùng loại với vân bậc k)đi qua điểm N có NA-NB= 36mm. số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là?
Hướng dẫn:
[tex]MA-MB=12=k.\lambda[/tex]
[tex]NA-NB=36=(k+3).\lambda[/tex]
==>[tex] \lambda[/tex]
+ Số cực đại : [tex]d1-d2=(k+\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2\pi})\lambda=(k-\frac{1}{4})\lambda[/tex]
==> [tex]-50 < (k-\frac{1}{4})\lambda < 50[/tex] ==> đếm k nguyên
Trích dẫn
câu 2 trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước , 2 nguồn kết hợp A và B giao động cùng tần số f=15Hz cùng biên độ và cùng pha ban đầu .một điểm M cách hai nguồn sóng đó những khoảng lần lượt là d1=38cm và d2 =53cm đứng yên . giữa M và đường trung trực của AB có 2 cực đại .tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?
nhờ các bạn và thầy cô giải cụ thể giùm
M là cực tiểu, giữa M có 2 cực đại đánh số k=1,k=2 ==> kM=2,5 hay [tex]d2-d1=2,5\lambda[/tex]
==> [tex]\lambda=6cm ==> v=90cm/s[/tex]