Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 3myeuvatly trong 10:28:35 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12464Tiêu đề: Con Lắc Lò Xo
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 10:28:35 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
CLLX treo thẳng đứng m=500g. Kéo vật xuống dưới VTCB 3cm rồi truyền cho vật vận tốc 40cm/s thì khi vật đạt độ cao cực đại thì lò xo giãn 5cm. g=10. Vận tốc cực đại của vật treo là bao nhiêu
A 60cm/s
B 100cm/s
C 80cm/s
D 50cm/s
Mong thầy cô các bạn giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Con Lắc Lò Xo
Gửi bởi: kydhhd trong 11:04:36 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
CLLX treo thẳng đứng m=500g. Kéo vật xuống dưới VTCB 3cm rồi truyền cho vật vận tốc 40cm/s thì khi vật đạt độ cao cực đại thì lò xo giãn 5cm. g=10. Vận tốc cực đại của vật treo là bao nhiêu
A 60cm/s
B 100cm/s
C 80cm/s
D 50cm/s
Mong thầy cô các bạn giúp đỡ.
do vật lên độ cao lớn nhất mà lò xo còn bị giãn nên biên độ nhỏ hơn độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng:
[tex]\Delta l=A+0,05[/tex]
[tex]\omega ^{2}=\frac{g}{\Delta l}[/tex]
từ hệ thức độc lập:[tex]A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}=x^{2}+\frac{v^{2}\Delta l}{g}\Rightarrow A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}(A+0,05)}{g}[/tex]
thay các giá trị của v=0,4, x=0,03 giả ra được A=5cm
[tex]\Rightarrow \omega =\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}=\sqrt{\frac{10}{0,05+0,05}}=10\Rightarrow Vmax=5.10=50cm/s[/tex]