Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quê nghèo trong 10:05:37 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12463Tiêu đề: bài sóng âm-cân trợ giúp
Gửi bởi: quê nghèo trong 10:05:37 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
tại 1 điểm đồng thời nghe được 2 âm, âm tới có mức cường độ âm 55 dB, âm phản xạ có mức cường độ âm 40 dB. mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng âm-cân trợ giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 10:44:07 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
tại 1 điểm đồng thời nghe được 2 âm, âm tới có mức cường độ âm 55 dB, âm phản xạ có mức cường độ âm 40 dB. mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó bằng bao nhiêu?
ta có:[tex]L1=55=10lg\frac{I1}{I0}\Rightarrow I1=10^{5,5}Io;L2=40=10lg\frac{I2}{Io}\Rightarrow I2=10^{4}Io[/tex]
mức cường độ âm tổng hợp là:[tex]L=10lg\frac{I1+I2}{Io}=10lg(10^{5,5}+10^{4})=55,1dB[/tex]