Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kityotme trong 09:06:37 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12459Tiêu đề: Hai bài dao dông cơ cần giai đáp
Gửi bởi: kityotme trong 09:06:37 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
Con lăc lò xo nằm ngang ban đầu lò xo chưa bị biến dạng vật có khối lượng m1=0,5 kglof xo có độ cứng 20N/m.Một vật có khối lượng  m2=0,5 kg chuyển động doc theo trục lò xo vơi vận tốc [tex]\frac{\sqrt{22}}{5}[/tex] m/s đến va chạm mềm với vật m1sau đó lò xo bị nén lại .Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,1,tốc độ cực đại của vật sau lần nén thứ nhất là:
A [tex]\frac{\sqrt{22}}{5}[/tex] m/s   B.30cm/s   C.20cm/s   D[tex]10\sqrt{30}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao dông cơ cần giai đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:15:48 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
Con lăc lò xo nằm ngang ban đầu lò xo chưa bị biến dạng vật có khối lượng m1=0,5 kglof xo có độ cứng 20N/m.Một vật có khối lượng  m2=0,5 kg chuyển động doc theo trục lò xo vơi vận tốc [tex]\frac{\sqrt{22}}{5}[/tex] m/s đến va chạm mềm với vật m1sau đó lò xo bị nén lại .Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,1,tốc độ cực đại của vật sau lần nén thứ nhất là:
A [tex]\frac{\sqrt{22}}{5}[/tex] m/s   B.30cm/s   C.20cm/s   D[tex]10\sqrt{30}[/tex]

Vị trí cân bằng tạm : [tex]|xo|=\frac{(m1+m2)g}{k}[/tex]
+ vận tốc sau va chạm [tex]v = \frac{m2.v2}{m1+m2}[/tex]
+ Tìm toạ độ biên lần đầu tiên (x=A) ở đó vận tốc bằng 0
[tex]1/2(m1+m2)v^2-1/2kA^2=\mu.(m1+m2).g.A ==> A[/tex]
+ Sau lần nén thứ nhất thì tốc độ lớn nhất ứng với vị trí xo
==> [tex]Vmax=(A-|xo|).\omega[/tex]