Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Osiris trong 07:38:18 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12457Tiêu đề: Bài giao thoa sóng thứ 2 trong đề thi lí vĩnh phúc năm ngoái
Gửi bởi: Osiris trong 07:38:18 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
Tại mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A và B cách nhau 12cm dao động theo phương thẳng đứng với pt: u1 =u2= a.cos(40.pi.t). Tốc độ truyền sóng là 20cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 6cm trên mặt chất lỏng có chung đường trung trực với AB. Để trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB là bao nhiêu?

Em xin cảm ơn thầy cô ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng thứ 2 trong đề thi lí vĩnh phúc năm ngoái
Gửi bởi: kydhhd trong 07:55:16 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
Tại mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A và B cách nhau 12cm dao động theo phương thẳng đứng với pt: u1 =u2= a.cos(40.pi.t). Tốc độ truyền sóng là 20cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 6cm trên mặt chất lỏng có chung đường trung trực với AB. Để trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB là bao nhiêu?

Em xin cảm ơn thầy cô ạ!
để trên CD có 5 cực đại và CD lớn nhất thì C nằm trên cực đại thứ 2
bước sóng=v/f=20/20=1cm
ĐK:[tex]CA-CB=2\lambda =2[/tex]
vẽ hình: gọi d là khoảng cách  giữa CD và AB
[tex]\Rightarrow \sqrt{d^{2}+9^{2}}-\sqrt{d^{2}+3^{2}}=2\Rightarrow d=...[/tex]