Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: timtoi trong 10:20:55 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12452Tiêu đề: Bài sóng cơ,sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: timtoi trong 10:20:55 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
Bài 1: Lúc t =0 2 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên đố 1,5cm, chu kì T = 2s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha là 6cm. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng.Thời điểm đầu tiên để M cách O 6cm lên đến đỉnh cao nhất là
A. 0,5s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ,sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: timtoi trong 10:32:57 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
Bài 1: Lúc t =0 2 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên đố 1,5cm, chu kì T = 2s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha là 6cm. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng.Thời điểm đầu tiên để M cách O 6cm lên đến đỉnh cao nhất là
A. 0,5s.
B. 1s
C. 2s
D. 2,5s

Bài 2: Một nguồn âm phát ra âm có tần số 435hz, biên độ 0,05mm truyền trong không khí với bước sóng 80cm.Vận tốc dao động của các phần tử trong không khí là
A. 2,35m/s
B. 2,259 m/s
C.1,695 m/s
D.1,359 m/s
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp.Cám ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ,sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:16:46 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
Bài 1: Lúc t =0 2 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên đố 1,5cm, chu kì T = 2s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha là 6cm. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng.Thời điểm đầu tiên để M cách O 6cm lên đến đỉnh cao nhất là
A. 0,5s
Bạn xem dòng màu đỏ có cho ra sóng dừng không? vậy O là nút, MO=6cm=lamda=> M là nút???

Sóng đơn:
*Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha là 6cm=> lamda = 6cm
M cách O 6cm = 1 bước sóng => M cùng pha với O=> phương trình sóng tại M giống phương trình ở O
Vậy từ VTCB đến vị trí cao nhất là T/4 = 0,5s.

Mình sơ ý không cộng thời gian sóng truyền từ O tới M là 2s ( vì OM = lamda). nên thời điểm chính xác là 2 + 0,5 = 2,5s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ,sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:23:48 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
Bài 2: Một nguồn âm phát ra âm có tần số 435hz, biên độ 0,05mm truyền trong không khí với bước sóng 80cm.Vận tốc dao động của các phần tử trong không khí là
A. 2,35m/s
B. 2,259 m/s
C.1,695 m/s
D.1,359 m/s
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp.Cám ơn!
Bạn xem lại đề chính xác chưa, vận tốc cực đại hay vận tốc gì? Đề yêu cầu vậy chẳng khác nào tìm vận tốc dao động điều hòa của vật mà không cho tại vị trí nào hay tại thời điểm nào=> tìm được biểu thức thôi, không ra số đâu.
Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ,sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: timtoi trong 08:02:53 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2012
Bài 1: Lúc t =0  đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên đố 1,5cm, chu kì T = 2s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha là 6cm. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng.Thời điểm đầu tiên để M cách O 6cm lên đến đỉnh cao nhất là
A. 0,5s
Bạn xem dòng màu đỏ có cho ra sóng dừng không? vậy O là nút, MO=6cm=lamda=> M là nút???

Sóng đơn:
*Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha là 6cm=> lamda = 6cm
M cách O 6cm = 1 bước sóng => M cùng pha với O=> phương trình sóng tại M giống phương trình ở O
Vậy từ VTCB đến vị trí cao nhất là T/4 = 0,5s.
Thầy Đạt nhận xét đúng ruj a.