Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 03:25:04 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12425Tiêu đề: bai tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: cay da trong 03:25:04 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2012
ở bề mặt chất lỏng có 2 nguôn sóng kết hợp A ,B với AB= 20 cm biết :v=80cm/s
[tex]u_{1}=5cos40\pi t[/tex]   (cm,s)
[tex]u_{2}=5cos(40\pi t+\pi )[/tex]  (cm,s)
tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB
tìm số điểm dao động trên MN song song với AB cách AB một đoạn 20cm


Tiêu đề: Trả lời: bai tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: visao trong 03:51:45 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2012
trên đoạn AB .....
ta có d1-d2=(2k-1)lamda/2
chặn nghiệm ta có: -20<=(2k-1)<=20  ======> k =20
vậy có 20cực đại trên AB
phải đáp án đó hk pạn


Tiêu đề: Trả lời: bai tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 04:38:46 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2012
ở bề mặt chất lỏng có 2 nguôn sóng kết hợp A ,B với AB= 20 cm biết :v=80cm/s
[tex]u_{1}=5cos40\pi t[/tex]   (cm,s)
[tex]u_{2}=5cos(40\pi t+\pi )[/tex]  (cm,s)
tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB
tìm số điểm dao động trên MN song song với AB cách AB một đoạn 20cm
với ý thứ nhất: bước sóng=v/f=80/20=4cm
số cực đại giữa 2 nguồn:[tex]-20<k\lambda +\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda <20\Rightarrow -20<4k+2<20\Rightarrow -5,5<k<4,5[/tex]
vậy có 10 giá trị của k
+ ý thứ 2 bạn xem lại ĐK của MN như thế nào nữa mới tính đựoc


Tiêu đề: Trả lời: bai tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: cay da trong 08:20:10 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2012
ý thứ 2 là đúng đề rồi đó mong mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: bai tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:01:42 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2012
ý thứ 2 là đúng đề rồi đó mong mọi người giúp
Em coi lại đề đi em, MN không cho kích thước mà làm cái gì? nhiều khi cách diễn đạt của em không chuẩn, đề nghị đánh nguyên xi cái đề lên nhé


Tiêu đề: Trả lời: bai tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: kisuke trong 09:34:36 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2012
Ở ý 2 bạn cần nói rõ ra là điểm dao động như thế nào. Nếu là dao động cực đại thi giải như sau:
Tính d1=MA-MB=20-20can2=-8.28; d2=NA-NB=8.28 (vì MN//AB và cách AB 20 nen ABNM là hình vuông ; tính denta phi=pi
khi đó,d2>d1 thi ta co
d1/lamda+denta phi/2pi<=k+1/2<=denta phi/2pi +d1/lamda
<=>-8.28/4+1/2<=k+1/2<=1/2+8.28/4
k thuộc Z vậy số k thỏa là 5
Bạn co the tham khảo thêm ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5972.0