Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuphan22 trong 12:14:26 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12424Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: vuphan22 trong 12:14:26 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2012
 *-:) mọi người ơi giúp mình bài này với
 1 đoaajn mạch gồmcuoonj cảm và 1 điện trở mắc nối tiếp,cho R=30Ω.Khi mắc 2 đầu mạch vào nguồn 1 chiều có U=100V thì công suất mạch là 200w.Khi mắc đoạn mạch vào điện áp u= 200√2cos(100πt + π/3) thì dòng diện hiệu dụng I=2√2A và i chậm pha hơn i góc u góc π/4
a,Viết phương trình i và tìm r,L
b,Khi U=100√2V thì I=?
Thanks!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:41:25 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2012
*-:) mọi người ơi giúp mình bài này với
 1 đoaajn mạch gồmcuoonj cảm và 1 điện trở mắc nối tiếp,cho R=30Ω.Khi mắc 2 đầu mạch vào nguồn 1 chiều có U=100V thì công suất mạch là 200w.Khi mắc đoạn mạch vào điện áp u= 200√2cos(100πt + π/3) thì dòng diện hiệu dụng I=2√2A và i chậm pha hơn i góc u góc π/4
a,Viết phương trình i và tìm r,L
b,Khi U=100√2V thì I=?

a. Khi mắc điện 1 chiều, ta có: [tex]P=(R+r).\frac{U^2}{(R+r)^2}=> r = 20\Omega[/tex]

[tex]tan\frac{\pi }{4}=\frac{Z_L}{R+r}=>Z_L=50\Omega[/tex]

Do i chậm pha hơn u góc pi/4 => [tex]i=I_0cos(100\pi t+\frac{\pi }{3}-\frac{\pi }{4})=4cos(100\pi t+\frac{\pi }{12})(A)[/tex]

b. [tex]Z=50\sqrt{2}\Omega[/tex], [tex]I=\frac{U}{Z}=2A[/tex]