Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 01:00:19 AM Ngày 16 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12421Tiêu đề: BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 01:00:19 AM Ngày 16 Tháng Mười, 2012
nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài này:
ĐẶt điện áp [tex]u = 240\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] V vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết R = 60 [tex]\Omega[/tex], cuộn dây thuần cảm có [tex]L = \frac{1,2}{\pi }[/tex] H và tụ [tex]C = \frac{10^{-3}}{6\pi }[/tex] (F). Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 240 V và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ điện lần lượt là bao nhiêu?
Mong thầy cô bớt chút thời gian giúp em phân tích bài trước khi giải.
ví dụ như là: tại sao cuộn cảm lại giảm, max của nó là bao nhiêu  có thể dùng giản đồ véc tơ quay được không!
 [-O<

Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:31:40 AM Ngày 16 Tháng Mười, 2012
nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài này:
ĐẶt điện áp [tex]u = 240\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] V vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết R = 60 [tex]\Omega[/tex], cuộn dây thuần cảm có [tex]L = \frac{1,2}{\pi }[/tex] H và tụ [tex]C = \frac{10^{-3}}{6\pi }[/tex] (F). Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 240 V và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ điện lần lượt là bao nhiêu?
Mong thầy cô bớt chút thời gian giúp em phân tích bài trước khi giải.
ví dụ như là: tại sao cuộn cảm lại giảm, max của nó là bao nhiêu  có thể dùng giản đồ véc tơ quay được không!
 [-O<
+ Em tìm 3 cái [tex]UoL=480 , UoC=240, UoR=240[/tex]  theo thầy chắc cũng đơn giản?.
+ Em để ý khi học về mạch R,L,C ta có nói đến sự lệch pha giữa các đại lượng u,i trong mạch.
uL nhanh pha hơn i,uR 1 góc [tex]\pi/2[/tex]
uR đồng pha i
uC chậm pha [tex]\pi/2[/tex] so với i,uR
(Cái này là phải hiểu để có thể dùng giản đồ?)
+ Các bài toán liên quan đến u,i em đều có thể dùng vecto quay mà làm, và thầy nghĩ cách làm này lại hiệu quả rất nhiều.
+ Trở lại bài trên.
khi uL=240=[tex]\frac{UoL}{2}[/tex], em biểu diễn nó trên " vecto quay " em được 1 vecto hợp trục ngang 1 góc 60 và nằm ở trên trục.
==> uR chậm pha hơn uL 1 góc [tex]\pi/2[/tex] nên biểu diện bằng 1 vecto hợp trục ngang 1 góc 30 nhưng nằm dưới.
==> uC ngược pha uL nên nẳm đối xứng uL và hợp trục ngang 1 góc 120 nằm dưới
Em vẽ hình sẽ ra KQ.
+ Giá trị max ở đây chính là giá trị cực đại trong biểu thức, đang giảm tức là giá trị tức thì đang giảm