Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:06:09 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12411Tiêu đề: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:06:09 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2012
em có một số thắc mắc không biết giải thích sao mong thầy cô giải đáp:
Em lấy ví dụ 1 bài tập:
 Đặt điện áp [tex]u = U_0cos\omega t[/tex] vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuận cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng.
Đáp án là [tex]\frac{U_0}{\sqrt{2}\omega L}[/tex]
trong bài này có nhiều chỗ em không hiểu ví dụ như tại sao lại có i cuộn cảm cực đại, i cuộn cảm cực tiểu và tại sao trong bài này lại lấy U hiệu dụng chia cho ZL = L.w.Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:22:11 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2012
em có một số thắc mắc không biết giải thích sao mong thầy cô giải đáp:
Em lấy ví dụ 1 bài tập:
 Đặt điện áp [tex]u = U_0cos\omega t[/tex] vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuận cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng.
Đáp án là [tex]\frac{U_0}{\sqrt{2}\omega L}[/tex]
trong bài này có nhiều chỗ em không hiểu ví dụ như tại sao lại có i cuộn cảm cực đại, i cuộn cảm cực tiểu và tại sao trong bài này lại lấy U hiệu dụng chia cho ZL = L.w.
Bài giải là tính I hiệu dụng, trong khi đó đề bài lại nói đến thời điểm nên ta phải hiểu u và i do vậy theo thầy bài này phải là i=0. vì i và u vuông pha, nếu u=Uo thì i=0 và ngược lại


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:43:10 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2012
dạ đáp án là 0 ạ, do mấy ô A,B,C chi chít quá nên em nhìn nhầm. cảm ơn thầy