Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: daingu trong 02:39:08 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12406Tiêu đề: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: daingu trong 02:39:08 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2012
Mong thầy cô hướng dẫn giúp em bài này: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Trong khoảng thời gian [tex]\Delta t=t_{2}-t_{1}[/tex] thì vật có gia tốc tại [tex]x_{1}[/tex] là [tex]a_{1}[/tex], tại [tex]x_{2}[/tex] là [tex]a_{2}[/tex] thỏa mãn [tex]\frac{a_{1}}{2}+\frac{a_{2}\sqrt{3}}{2}=a[/tex], a là gia tốc tại điểm mà Wđ=Wt. Tính quãng đường đi được trong khoảng thời gian trên?
A. [tex]\frac{(1+\sqrt{3})A}{2}[/tex]                  B. [tex]\frac{(1-\sqrt{3})A}{2}[/tex]                   C. A                 D. [tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
Rất mong thầy cô giúp em. Em cảm ơn rất nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:22:19 AM Ngày 17 Tháng Mười, 2012
Mong thầy cô hướng dẫn giúp em bài này: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Trong khoảng thời gian [tex]\Delta t=t_{2}-t_{1}[/tex] thì vật có gia tốc tại [tex]x_{1}[/tex] là [tex]a_{1}[/tex], tại [tex]x_{2}[/tex] là [tex]a_{2}[/tex] thỏa mãn [tex]\frac{a_{1}}{2}+\frac{a_{2}\sqrt{3}}{2}=a[/tex], a là gia tốc tại điểm mà Wđ=Wt. Tính quãng đường đi được trong khoảng thời gian trên?
A. [tex]\frac{(1+\sqrt{3})A}{2}[/tex]                  B. [tex]\frac{(1-\sqrt{3})A}{2}[/tex]                   C. A                 D. [tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
Rất mong thầy cô giúp em. Em cảm ơn rất nhiều.
Đề bài này đề thiếu dữ kiện, thiếu chỗ [tex]\Delta t=\frac{T}{4}[/tex], em định chơi khó các thầy ah. Chú ý lần sau ghi cho đầy đủ


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:43:36 AM Ngày 17 Tháng Mười, 2012
Mong thầy cô hướng dẫn giúp em bài này: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Trong khoảng thời gian [tex]\Delta t=t_{2}-t_{1}[/tex] thì vật có gia tốc tại [tex]x_{1}[/tex] là [tex]a_{1}[/tex], tại [tex]x_{2}[/tex] là [tex]a_{2}[/tex] thỏa mãn [tex]\frac{a_{1}}{2}+\frac{a_{2}\sqrt{3}}{2}=a[/tex], a là gia tốc tại điểm mà Wđ=Wt. Tính quãng đường đi được trong khoảng thời gian trên?
A. [tex]\frac{(1+\sqrt{3})A}{2}[/tex]                  B. [tex]\frac{(1-\sqrt{3})A}{2}[/tex]                   C. A                 D. [tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
Rất mong thầy cô giúp em. Em cảm ơn rất nhiều.
Đề bài này đề thiếu dữ kiện, thiếu chỗ [tex]\Delta t=\frac{T}{4}[/tex], em định chơi khó các thầy ah. Chú ý lần sau ghi cho đầy đủ
HD:
+ [tex]W_{d}=W_{t}\Rightarrow x=\frac{A\sqrt{2}}{2}\Rightarrow x_{1}+x_{2}\sqrt{3}=A\sqrt{2}[/tex]  (1)
+ Vì [tex]\Delta t=t_{2}-t_{1}=\frac{T}{4}\Rightarrow x_{1} \perp x_{2}\Rightarrow x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=A^{2}[/tex]  (2)
+ Giải (1) và (2) ta có các cặp nghiệm [tex]x_{1}=\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \right)A; x_{2}=\left(\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \right)A,[/tex]
và [tex]x_{1}=\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \right)A; x_{2}=\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \right)A,[/tex]
+ Vẽ trục ox và kết hợp thời gian T/4 nên quãng đường là [tex]s=x_{1}+x_{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] A hoặc [tex]s=2A-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}A-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}A=\left(2-\frac{\sqrt{6}}{2} \right)A[/tex]
Hình như ko có đáp số