Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vodoi1432 trong 11:06:13 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12400Tiêu đề: Bài toán con lắc đơn trong điều kiện nhiệt độ khác nhau
Gửi bởi: vodoi1432 trong 11:06:13 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
Em vừa học đến chương 2, có 1 bài trong sách bài tập liên quan đến đồng hồ quả lắc bị chạy chậm khi T thay đổi, ai giải thích giùm em chỗ này với.
Ban đầu T=2s
khi thay đổi từ chân không -> không khí thì T'=2.000146s
tại sao với chu kì T' thì đồng hồ chạy được [tex]\frac{86400}{T'}.2[/tex] = 86393.7s


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc đơn trong điều kiện nhiệt độ khác nhau
Gửi bởi: suonbonuong trong 11:17:04 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
vì T = 2s => 1 /2 T = 1 s
Bạn tưởng tượng đồng hồ quả lắc thì trong 1 chu kỳ nó lắc 2 lần (1 lần vừa lên vừa xuống thì được 1 s => 2 s thì được 1 T)...
Còn dùng tỷ lệ đó là như này
đồng hồ bạn vì lý do gì đó nên chạy chậm đi => trong 1 chu kỳ nó lâu hơn (giả sử 1 chu kỳ lâu hơn 0,25 s chẳng hạn => 1 s thì bạn chạy chậm đi 0,125 s)
đồng hô của bạn 1 ngày chạy sẽ chậm đi là ((T2-T1)/T1 ) * 24*60*60 = (T2/T1 -1)* 86400 với giá trị giả sử thì = 3 h
24 - 3 = 21 h