Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 05:37:57 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12398Tiêu đề: Bài tập tính hiệu suất nạp Acquy.
Gửi bởi: Alexman113 trong 05:37:57 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
Một acquy đang nạp điện, dòng điện nạp [tex]I=10A[/tex], hiệu điện thế giữa hai cực acquy [tex]U=12V[/tex], điện trở của acquy [tex]r=0,5\Omega[/tex]. Tính hiệu suất nạp điện của acquy.

Mong các thầy xem giúp em ạ, em cảm ơn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tính hiệu suất nạp Acquy.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:26:14 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
Một acquy đang nạp điện, dòng điện nạp [tex]I=10A[/tex], hiệu điện thế giữa hai cực acquy [tex]U=12V[/tex], điện trở của acquy [tex]r=0,5\Omega[/tex]. Tính hiệu suất nạp điện của acquy.

Mong các thầy xem giúp em ạ, em cảm ơn nhiều.
U=E'+Ir ==> E' = U - Ir = 7
Hiệu suất H=E'/U=58,3%


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tính hiệu suất nạp Acquy.
Gửi bởi: Alexman113 trong 06:47:56 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
U=E'+Ir ==> E' = U - Ir = 7
Hiệu suất H=E'/U=58,3%
Em không hiểu thầy ơi thầy giải thích rõ hộ em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tính hiệu suất nạp Acquy.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:26:21 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
U=E'+Ir ==> E' = U - Ir = 7
Hiệu suất H=E'/U=58,3%
Em không hiểu thầy ơi thầy giải thích rõ hộ em với ạ.
Ác quy đang nạp điện đóng vai trò là máy thu
+ Công thức tính điện áp ở 2 đau may máy thu : U = E' + I.r' Công thức này lớp CB thì không học đâu, nhưng lớp NC thì có đó.
+ H = E'/U là hiệu suất của máy thu, cái này cũng có trong sách NC
không biết em có SGKNC? em xem lại nhé