Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 08:54:50 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12392Tiêu đề: bài tập giao thoa sóng ! mng thầy cô và các bạn chỉ giúp ạ !
Gửi bởi: anhhai09x trong 08:54:50 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
1. hai mũi nhọn S1 và S2 cách nhau 9 cm, gắn ở đầu một cần rung có tần số [tex]f= 100Hz[/tex] dduwwocj đặt cho chạm nhẹ vào mặt chất lỏng. vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]v= 0.8 m/s[/tex] . gõ nhẹ cho cần rung thì hai điểm S1 , S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng [tex]U=aCos2\Pi ft[/tex] . điểm M trên mặt chất lỏng cách đều và dao động cùng pha S1,S2 gần S1S2 nhất có phương trình dao động là gì ?

2. hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn [tex]S1S2 = 9\lambda[/tex] phát ra dao động với [tex]u=Cos(\omega t)[/tex] trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn là bao nhiêu ?

xin cảm ơn !
Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng ! mng thầy cô và các bạn chỉ giúp ạ !
Gửi bởi: kydhhd trong 09:10:19 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
1. hai mũi nhọn S1 và S2 cách nhau 9 cm, gắn ở đầu một cần rung có tần số [tex]f= 100Hz[/tex] dduwwocj đặt cho chạm nhẹ vào mặt chất lỏng. vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]v= 0.8 m/s[/tex] . gõ nhẹ cho cần rung thì hai điểm S1 , S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng [tex]U=aCos2\Pi ft[/tex] . điểm M trên mặt chất lỏng cách đều và dao động cùng pha S1,S2 gần S1S2 nhất có phương trình dao động là gì ?pha dao động mà 2 sóng truyền tới điểm M là:
[tex]\varphi =\Pi \frac{2d}{\lambda }[/tex]
[tex]\Rightarrow \Pi \frac{2d}{\lambda }=2k\Pi \Rightarrow d=k\lambda[/tex]
[tex]\lambda =v/f=0,8cm/s;d\geq 4,5cm\Rightarrow 0,8k\geq 4,5\Rightarrow Kmin=6\Rightarrow d=4,8cm[/tex]
sóng tại M do tùng sóng truỳen tới:[tex]u1M=u2M=acos(200\Pi.t -2\Pi \frac{d}{\lambda })=acos(200\Pi t-2\Pi \frac{4,8}{0,8})=acos200\Pi t[/tex]
pt sóng tại M lúc này là
[tex]uM=2a.cos(200\Pi t)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng ! mng thầy cô và các bạn chỉ giúp ạ !
Gửi bởi: visao trong 09:13:01 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
câu 2::::http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12232.msg53500#msg53500

câu1::::: tính A=a căn2  ...... ômêga=200pi
thế vao pt U=a căn2 cos(200pi t)
phải đáp án đó hk


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng ! mng thầy cô và các bạn chỉ giúp ạ !
Gửi bởi: kydhhd trong 09:19:49 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012


2. hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn [tex]S1S2 = 9\lambda[/tex] phát ra dao động với [tex]u=Cos(\omega t)[/tex] trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn là bao nhiêu ?

xin cảm ơn ![/quote]
số cực đại có trên S1S2 là:[tex]-9\lambda <k\lambda <9\lambda[/tex]
vậy có 17 cực đại
để dễ dếm số cực đại cùng pha nhau và ngược pha với nguồn( ở đây có thể xem 2 nguồn nằm trên 2 cực đai) nên có tổng cọng 19 điểm
2 cực đại cạnh nhau thì ngược pha nhau
vậy các điểm cần tìm là: k=2,4,6,8,10,12,14,16,18---> có 9 điểm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng ! mng thầy cô và các bạn chỉ giúp ạ !
Gửi bởi: anhhai09x trong 09:24:06 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012


[/quote]
pha dao động mà 2 sóng truyền tới điểm M là:
[tex]\varphi =\Pi \frac{2d}{\lambda }[/tex]
[tex]\Rightarrow \Pi \frac{2d}{\lambda }=2k\Pi \Rightarrow d=k\lambda[/tex]
[tex]\lambda =v/f=0,8cm/s;d\geq 4,5cm\Rightarrow 0,8k\geq 4,5\Rightarrow Kmin=6\Rightarrow d=4,8cm[/tex]
sóng tại M do tùng sóng truỳen tới:[tex]u1M=u2M=acos(400\Pit -2\Pi \frac{d}{\lambda })=acos(400\Pi t-2\Pi \frac{4,8}{0,8})=acos400\Pi t[/tex]
pt sóng tại M lúc này là


[/quote]

bạn ơi ! đáp an của bạn không giống với đáp án của bài.
A : [tex]uM=2a.cos(400\Pi t)[/tex]
B: [tex]aCos ( 200\Pi t - \Pi )[/tex]
C: [tex]0.5aCos200\Pi t[/tex]
d: [tex]2aCos(200\Pi t - 0.5\Pi )[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng ! mng thầy cô và các bạn chỉ giúp ạ !
Gửi bởi: kydhhd trong 09:36:55 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
bạn xem kĩ lại đáp án xem


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng ! mng thầy cô và các bạn chỉ giúp ạ !
Gửi bởi: anhhai09x trong 09:43:28 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
bạn xem kĩ lại đáp án xem

mình xem kĩ rồi bạn ạ ! không có số nào 400 ! mình viết đúng rồi !


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng ! mng thầy cô và các bạn chỉ giúp ạ !
Gửi bởi: anhhai09x trong 10:03:03 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012[/quote]

bạn ơi ! đáp an của bạn không giống với đáp án của bài.
A : [tex]uM=2a.cos(200\Pi t)[/tex]
B: [tex]aCos ( 200\Pi t - \Pi )[/tex]
C: [tex]0.5aCos200\Pi t[/tex]
d: [tex]2aCos(200\Pi t - 0.5\Pi )[/tex]


[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng ! mng thầy cô và các bạn chỉ giúp ạ !
Gửi bởi: kydhhd trong 10:15:46 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
trùng với đáp án a rồi đó