Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 08:31:47 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12385Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: visao trong 08:31:47 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2012
ở mặt thoáng của 1 chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm, dao dộng theo phương thẳng đứng có UA=3cos(40pi t +pi/6); UB=4cos(40pi t+2pi/3).. v=40cm/s. 1đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm ở mặt nước, có R=4cm. số điểm dao động với biên độ là 5cm trên đường tròn là....(d.số là =32).
thầy cô và các bạn giúp cho nha. CẢM ƠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:45:45 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2012
ở mặt thoáng của 1 chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm, dao dộng theo phương thẳng đứng có UA=3cos(40pi t +pi/6); UB=4cos(40pi t+2pi/3).. v=40cm/s. 1đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm ở mặt nước, có R=4cm. số điểm dao động với biên độ là 5cm trên đường tròn là....(d.số là =32).
HD: Em xem HD dưới


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: visao trong 07:52:23 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
em cám ơn thầy