Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khicon95 trong 09:04:57 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12372Tiêu đề: Bài tập về sóng dừng
Gửi bởi: khicon95 trong 09:04:57 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2012
Mọi người giải giùm em mấy  bài này với ạ:
Bài 1: Một sóng dừng trên sợi dây được mô tả bởi phương trình u = 4cos π/4×cos(20πt- π/2) (cm), trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tính vận tốc truyền sóng dọc theo dây.
Bài 2: Một đoạn dây dài 60cm có khối lượng 6g, một đầu gắn vào cần rung, đầu kia treo trên một đĩa cân rồi vắt qua một ròng rọc, dây bị căng với một lực Fc = 2,25N. Tính vận tốc truyền sóng trên dây.
Bài 3: Trên một sợi dây dài 1,5m có sóng dừng được tạo ra, ngoài 2 đầu dây người ta thấy trên dây còn có 4 điểm không dao động. Biết vận tốc truyền sóng trên sợi dây là 45m/s. Tính tần số sóng.
Cảm ơn mọi người.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng dừng
Gửi bởi: kydhhd trong 10:22:02 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2012
Mọi người giải giùm em mấy  bài này với ạ:
Bài 1: Một sóng dừng trên sợi dây được mô tả bởi phương trình u = 4cos π/4×cos(20πt- π/2) (cm), trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tính vận tốc truyền sóng dọc theo dây.

v= hệ số của thời gian chia cho hệ số của x
[tex]v=\frac{20\Pi }{\Pi /4}=80cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng dừng
Gửi bởi: kydhhd trong 10:25:32 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2012
Mọi người giải giùm em mấy  bài này với ạ:

Bài 2: Một đoạn dây dài 60cm có khối lượng 6g, một đầu gắn vào cần rung, đầu kia treo trên một đĩa cân rồi vắt qua một ròng rọc, dây bị căng với một lực Fc = 2,25N. Tính vận tốc truyền sóng trên dây.

[tex]v=\sqrt{\frac{F}{\mu }}[/tex]
F là lực căng,
muy: là khối lượng trên 1 mét chiều dài
[tex]v=\sqrt{\frac{2,25}{0,006/0,6}}=15m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng dừng
Gửi bởi: kydhhd trong 10:29:21 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2012
Mọi người giải giùm em mấy  bài này với ạ:

Bài 3: Trên một sợi dây dài 1,5m có sóng dừng được tạo ra, ngoài 2 đầu dây người ta thấy trên dây còn có 4 điểm không dao động. Biết vận tốc truyền sóng trên sợi dây là 45m/s. Tính tần số sóng.
Cảm ơn mọi người.
theo đầu bài có 6 nút kể cả đầu dây----> có 5 bó sóng
[tex]l=k\frac{\lambda }{2}\Rightarrow l=k\frac{v}{2f}\Rightarrow 1,5=5.\frac{45}{2f}\Rightarrow f=75Hz[/tex]