Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaitu1724@yahoo.com trong 12:07:04 AM Ngày 12 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12358Tiêu đề: Lò xo
Gửi bởi: thaitu1724@yahoo.com trong 12:07:04 AM Ngày 12 Tháng Mười, 2012
Các thầy cô giúp em với
Một vật m1 mắc vào một lò xo nhẹ có độ cứng là k, ban đầu lò xo nén chặt vào tường. Vât và lò xo đặt trênmặt phẳng ngang không m/s. Đặt vật m2 sát vào vật 1 rồi đẩy chậm cho lò xo nén lại 8 cm. Khi thả ra, 2 vật chuyển động về một phía, Khoảng cách giữa 2 vật sau khi lo xo nén cực đại là 2pi-4 cm. Tính khối lượng m1,m2. Biết m2+m1=5. (pi)bình = 10.


Tiêu đề: Trả lời: Lò xo
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:08:56 AM Ngày 12 Tháng Mười, 2012
Các thầy cô giúp em với
Một vật m1 mắc vào một lò xo nhẹ có độ cứng là k, ban đầu lò xo nén chặt vào tường. Vât và lò xo đặt trênmặt phẳng ngang không m/s. Đặt vật m2 sát vào vật 1 rồi đẩy chậm cho lò xo nén lại 8 cm. Khi thả ra, 2 vật chuyển động về một phía, Khoảng cách giữa 2 vật sau khi lo xo nén cực đại là 2pi-4 cm. Tính khối lượng m1,m2. Biết m2+m1=5. (pi)bình = 10.

Vận tốc của hai vật khi tới VTCB lần đầu : [tex]\frac{1}{2}kd^{2} = \frac{1}{2}(m_{1} + m_{2})v^{2}\Rightarrow v^{2} = \frac{kd^{2}}{m_{1} + m_{2}}[/tex]

Biên độ dao động của m1 lúc sau : [tex]\frac{1}{2}kA^{2} = \frac{1}{2}m_{1}v^{2}\Rightarrow A = d \sqrt{\frac{m_{1}}{m_{1} + m_{2}}}[/tex]

Khi lò xo nén cực đại lần đầu ( kể từ lúc buông vật ) thì m1 thực hiện được ba phần tư chu kì nên khoảng cách giữa hai vật :

[tex]L = v.\frac{3T}{4} + A = \frac{3}{4} . 2\pi \sqrt{\frac{m_{1}}{m_{1} + m_{2}}} + d \sqrt{\frac{m_{1}}{m_{1} + m_{2}}}[/tex]

Hay : [tex]L = \left( \frac{3\pi }{2} + d \right)\sqrt{\frac{m_{1}}{m_{1} + m_{2}}}[/tex]

Cho L = 2pi-4 cm ta tính được m1 suy ra m2 .

Chúc em giải thành công !