Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Thanh Thảo trong 12:46:05 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12352Tiêu đề: Bài Dao Động Cơ khó mong được giải đáp...
Gửi bởi: Nguyễn Thanh Thảo trong 12:46:05 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2012
...hiện tại em đã thi đậu ĐH và đang dạy kem cho nhỏ em gần nha, mà bị nó hỏi bài này khó quá...mong các anh các chị, thầy cô giúp với...

Một lò xo nhẹ, độ cứng k = 100 N/m, chiều dài tự nhiên lo = 20 cm. Một đầu treo vào điểm cố định O, đầu còn lại treo vật m = 400g. Đưa vật m đến vị trí sao cho lò xo nằm ngang không biến dạng rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10. Hãy tính chiều dài của lò xo khi lò xo có phương thẳng đứng.

Đáp số : l = 25cm [ Em không ra được đáp số này ]


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động Cơ khó mong được giải đáp...
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:54:47 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2012
Một lò xo nhẹ, độ cứng k = 100 N/m, chiều dài tự nhiên lo = 20 cm. Một đầu treo vào điểm cố định O, đầu còn lại treo vật m = 400g. Đưa vật m đến vị trí sao cho lò xo nằm ngang không biến dạng rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s^2. Hãy tính chiều dài của lò xo khi lò xo có phương thẳng đứng.
HD: Em tham khảo HD ở dưới
Đề sửa lại k = 200 N/m


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động Cơ khó mong được giải đáp...
Gửi bởi: Nguyễn Thanh Thảo trong 03:16:55 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2012
kỳ lạ, em cũng giải cách này và ra phương trình bậc 2
-kx^2 + ( 3mg - k.lo )x + 3mglo = 0

Nhưng giải x không ra 5 với K = 100 N/m.
Em thử với K = 200 N/m thì x mới ra 5cm.

Vậy không lẽ cái đề mà em đang có bị sai sót về số liệu...


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động Cơ khó mong được giải đáp...
Gửi bởi: Nguyễn Thanh Thảo trong 03:29:22 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2012
nãy em ghi nhầm cái pt, cái này mới đúng.
-2kx^2 + ( 3mg - k.lo )x + 3mglo = 0


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động Cơ khó mong được giải đáp...
Gửi bởi: Long Nhong trong 05:54:23 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2012
nãy em ghi nhầm cái pt, cái này mới đúng.
-2kx^2 + ( 3mg - k.lo )x + 3mglo = 0
đúng rồi , phương trình cuối là
2k.[tex]\Delta l^{2}[/tex] + (K.[tex]lo[/tex]-3mg ).[tex]\Delta l[/tex] -3mg[tex]lo[/tex] = 0

Nếu k=100N/m thì [tex]\Delta l =0,09 m[/tex]

K=200N/m thì [tex]\Delta l[/tex] mới = 0,05 m
1 Đề sai
2 anh bị chơi sỏ rồi  :D